DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FAR 505FARMAKODİNAMİK3 + 01. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İlacın vücutta oluşturduğu etkilere ait mekanizmaların açıklanması,ilaç etki ilişkisinin açıklanması, doz yanıt ilişkisinin öğrenilmesi, farklı sinerjizma ve antagonizma tiplerinin ortaya konulması
Ders İçeriği İlaçların dolaylı/dolaysız etki mekanizması, İlaç reseptör etkileşim dinamiği, Doz etki dinamiği; zaman etkisi, doz etkisi, maksimal etki ve variyabilite, İlaçların agonistik etki dinamiği, ilaç antagonizması etki dinamiği, tersinir tersinmez ilaç etkisi, İlaç etki kantifikasyonu; Lineweaver-Burke, Scatchard analizi, Schild denklemi, Hill denklemi,Gaddum teorisi, Eadie–Hofstee plot, Tolerans modeli, İlaç hastalık etkileşim dinamiği, İlaçların toksik etki dianmiği, Farmakodinamik farmakokinetik etkileşim
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İlaç etkisi altında yatan mekanizmaları ve etki kantifikasyonunu açıklayabilmeli
2Doz etki dinamiğinde yer alan parametreleri tanımlayabilmeli
3İlaç etkilerinde dinamik, kinetik ve hastalık etkileşimini açıklayabilmeli
4İlaçların toksik etki dinamiklerini açıklayabilmeli

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ÖK 015 55 4  
ÖK 025 553433
ÖK 0352553524
ÖK 0454553524
Ara Toplam2062020918711
Katkı52552523

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)5525
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12626
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13737
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1FUNDA FATMA BÖLÜKBAŞI HATİP

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FAR 505 Dersin Adı:  FARMAKODİNAMİK
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR FUNDA FATMA BÖLÜKBAŞI HATİP E-Mail:  fhatip@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1684, 296 1684,
Ders Yeri TIP C0107,
Amaç : İlacın vücutta oluşturduğu etkilere ait mekanizmaların açıklanması,ilaç etki ilişkisinin açıklanması, doz yanıt ilişkisinin öğrenilmesi, farklı sinerjizma ve antagonizma tiplerinin ortaya konulması
İçerik : İlaçların dolaylı/dolaysız etki mekanizması, İlaç reseptör etkileşim dinamiği, Doz etki dinamiği; zaman etkisi, doz etkisi, maksimal etki ve variyabilite, İlaçların agonistik etki dinamiği, ilaç antagonizması etki dinamiği, tersinir tersinmez ilaç etkisi, İlaç etki kantifikasyonu; Lineweaver-Burke, Scatchard analizi, Schild denklemi, Hill denklemi,Gaddum teorisi, Eadie–Hofstee plot, Tolerans modeli, İlaç hastalık etkileşim dinamiği, İlaçların toksik etki dianmiği, Farmakodinamik farmakokinetik etkileşim
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İlaçların dolaylı/dolaysız etki mekanizması
2 İlaç reseptör etkileşim dinamiği
3 Doz etki dinamiği; zaman etkisi, doz etkisi, maksimal etki, efikasite, variyabilite
4 Agonistik İlaç etki dinamiği
5 Antagonistik İlaç etki dinamiği
6 Tersinir ve tersinmez ilaç etkisi
7 İlaç etki kantifikasyonu 1: Lineweaver-Burke, Scatchard analiz, Schild denklemi
8 İlaç etki kantifikasyonu 2: Hill denklemi, Gaddum teorisi, Eadie–Hofstee plot
9 Tolerans modeli
10 İlaç hastalık etkileşim dinamiği
11 İyon kanalı hastalıkları
12 Reseptör hastalıkları
13 İlaçların toksik etki dinamiği
14 Farmakokinetik farmakodinamik etkileşim
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Rosenbaum S.E. Basic Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. Jon Wiley&Sons, Inc.PublicatioNew Jersy, 2011. English
Kayaalp O. Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 10. baskı. Ertem Basım Ltd.Şti. Ankara. 2012. Türkçe
Sodium-calcium Exchange, D.W.HILGEMANN, K.D.PHILIPSON, G.VASSORT , The newyork academy of sciences,1996 English
Hardman JG, Limbird LE. Goodman&Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics., 10th edition, The McGraw-Hill Companies, Inc. London.2001.English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları