DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FAR 507KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FARMAKOLOJİSİ3 + 02. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Kardiyovasküler sistemi etkileyen ilaçların etki mekanizması ile hastalıkların altında yatan moleküler mekanizmalar arasında bağlantı kurmak
Ders İçeriği Kardiyovasküler sistem farmakolojisine giriş : Elektriksel ve fizyolojik etkenler Elektrolit-Asid-baz dengesi, Vücut sıvı osmolaritesi Kalp yetmezliği I: Patofizyolojisi-Glikozidler Kalp yetmezliği II-Diğer ilaç grupları Miyokard iskemisi: Nitratlar ve diğer ilaçlar Antiaritmikler I Ritm bozukluğu patofizyolojisi Na+ kanal blokerleri Antiaritmikler II K+ kanal aktivatörleri ve diğer ilaç grupları Antihiperlipidemikler I: HMG CoA redüktaz inhibisyonu Antihiperlipidemikler II: Fibratlar ve diğer ilaç grupları Antihipertansifler I: Vazopresin sistemi, Diüretikler Antihipertansifler II: Sempatolitikler, Vazodilatörler Antihipertansifler III Renin-Anjiotensin sistemini etkileyen ilaçlar
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kardiyavaskiler sistem hastalıkları hakkında genel bilgi sahibi olur.
2Kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan ilaçların etki mekanizmasını bilir.
3tedavide sıkça kullanılan kardiyovasküler ilaçlara ait ters etkileri ve ilaç etkileşimlerini ön görebilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ÖK 01553 3   
ÖK 02555455 2
ÖK 0355555515
Ara Toplam1515139131017
Katkı55434302

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)5525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13737
Arasınav12626
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1İZZETTİN HATİP

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FAR 507 Dersin Adı:  KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FARMAKOLOJİSİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR İZZETTİN HATİP E-Mail:  ihatip@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1682,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Kardiyovasküler sistemi etkileyen ilaçların etki mekanizması ile hastalıkların altında yatan moleküler mekanizmalar arasında bağlantı kurmak
İçerik : Kardiyovasküler sistem farmakolojisine giriş : Elektriksel ve fizyolojik etkenler Elektrolit-Asid-baz dengesi, Vücut sıvı osmolaritesi Kalp yetmezliği I: Patofizyolojisi-Glikozidler Kalp yetmezliği II-Diğer ilaç grupları Miyokard iskemisi: Nitratlar ve diğer ilaçlar Antiaritmikler I Ritm bozukluğu patofizyolojisi Na+ kanal blokerleri Antiaritmikler II K+ kanal aktivatörleri ve diğer ilaç grupları Antihiperlipidemikler I: HMG CoA redüktaz inhibisyonu Antihiperlipidemikler II: Fibratlar ve diğer ilaç grupları Antihipertansifler I: Vazopresin sistemi, Diüretikler Antihipertansifler II: Sempatolitikler, Vazodilatörler Antihipertansifler III Renin-Anjiotensin sistemini etkileyen ilaçlar
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 kardiyovasküler sistem farmakolojisine giriş
2 elektriksel ve fizyolojik etkenler
3 elektrolit-asid baz dengesi, vücut sıvı osmolaritesi
4 kalp yetmezliği-1 patofizyolojisi-glikozidler
5 kalp yetmezliği-2 diğer ilaç grupları
6 miyokard iskemisi-1 nitratlar
7 miyokard iskemisi-2 diğer ilaçlar
8 antiaritmikler-1 ritm bozukluğu patofizyolojisi, Na kanal blokerleri
9 antiaritmikler-2, K+ kanal aktivatörleri ve diğer ilaç grupları
10 antihiperlipidemikler-1 HMG CoA redüktaz inhibisyonu
11 antihiperlipidemikler-2 fibratlar, statinler ve diğer ilaç grupları
12 antihipertansifler-1 vazopressin sistemi, diüretikler
13 antihipertansifler-2 sempatolitikler, vazodilatörler
14 antihipertansifler-3 renin anjiyotensin sistemini etkileyen ilaçlar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Brunton L.L., Lazo J.S., Parker K.L.Goodman&Gilman Tedavinin Farmakolojik Temeli. Çeviri Editörü Süzer Ö. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul, 2009. English
Hatip. İ. Kardiyovazküler Sistem Farmakolojisi. Ders NotlarıTürkçe
Brunton L.L., Lazo J.S., Parker K.L.Goodman&Gilman Tedavinin Farmakolojik Temeli. Çeviri Editörü Süzer Ö. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul, 2009. English
Hatip. İ. Kardiyovazküler Sistem Farmakolojisi. Ders NotlarıTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları