DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBE 501BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİ1 + 01. Yarıyıl7

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bilimsel bilgi güvenilir olmalıdır. Güvenilir bilimsel bilgi üretimi için bilimsel araştırmayı gerçekleştirenlerin bilimsel standartlara uymasının yanı sıra dürüst, objektif ve yüksek mesleki ahlak değerlerine bağlı olmaları beklenmektedir. Bu nedenle bilim etiği dersinin amacı; bilim etiği kurallarını bilen, sorumluluk sahibi bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir.
Ders İçeriği Tıp etiği ilkeleri, araştırma ve yayın etiği ilkeleri, deney hayvanları ile yapılan araştırmalarla ilgili kurallar, insan gönüllüler ile yapılan araştırmaların kuralları, gönüllülerin hakları, araştırıcıların sorumlulukları, eski uygarlıklarda, antik Yunan uygarlığında, Avrupa ve İslam medeniyetlerinde tıp ve bilim anlayışı ve bu uygarlıkların öncü bilim adamları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Hayatın ve sağlığın değerini söyler, korur.
2Tıp ve Bilim Etiği ilkelerini açıklar ve uygular
3Araştırmanın temel etik ilkelerini açıklar, uygular.
4Bilim tarihini açıklar
5Bilimsel yanıltmalara karşı duyarlı davranır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04
ÖK 011111
ÖK 025111
ÖK 035555
ÖK 041111
ÖK 053554
Ara Toplam15131312
Katkı3332

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)21122
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)31442
Alan Çalışması31442
Anabilim Dalı Akademik Etkinliği (Öğrenci)11414
Sınav (Öğrenci)166
İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması31442
Ders Süresi(26 hafta/teorik+uygulama)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


182

7

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar1SERKAN SEVİM

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBE 501 Dersin Adı:  BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİ
Saat (T+P) : 1 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT SERKAN SEVİM E-Mail:  ssevim@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1179,
Ders Yeri EGT A0013,
Amaç : Bilimsel bilgi güvenilir olmalıdır. Güvenilir bilimsel bilgi üretimi için bilimsel araştırmayı gerçekleştirenlerin bilimsel standartlara uymasının yanı sıra dürüst, objektif ve yüksek mesleki ahlak değerlerine bağlı olmaları beklenmektedir. Bu nedenle bilim etiği dersinin amacı; bilim etiği kurallarını bilen, sorumluluk sahibi bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir.
İçerik : Tıp etiği ilkeleri, araştırma ve yayın etiği ilkeleri, deney hayvanları ile yapılan araştırmalarla ilgili kurallar, insan gönüllüler ile yapılan araştırmaların kuralları, gönüllülerin hakları, araştırıcıların sorumlulukları, eski uygarlıklarda, antik Yunan uygarlığında, Avrupa ve İslam medeniyetlerinde tıp ve bilim anlayışı ve bu uygarlıkların öncü bilim adamları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Eski Uygarlıklar döneminde bilim
2 Ortaçağ Avrupası ve İslam Dünyasında bilim
3 Rönesans ve Modern Bilim
4 Aydınlanma çağı, endüstri devrimi ve bilim
5 20. yüzyılda bilim
6 Türkiye’de Cumhuriyet döneminde bilim
7 Vize sınavı
8 Felsefede etik
9 Bilim etiğine giriş
10 Tıp etiği ilkeleri
11 Sağlık bilimlerinde araştırma etiği
12 Sağlık bilimlerinde yayın etiği
13 Bilimsel araştırmalar ve hayvan deneyleri
14 Örnek olgu çözümlemeleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU