DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FZY 511SİNİR SİSTEMİ GENEL PRENSİPLER VE DUYU FİZYOLOJİSİ2 + 01. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Sinir sistemi genel çalışma ilkelerini öğrenmek, duyuları ileten yapıları ve çalışma mekanizmalarını kavratmaktır.
Ders İçeriği Bu derste temel olarak aşağıdaki konular işlenmektedir; Sinir sisteminin ilkeleri, nöron ve sinaps kavramları, aksiyon potansiyeli konularının işlenmesi. Duyu sistemlerine giriş, özel ve genel duyu sınıflamasını takiben tek tek duyuların detaylı özellikleri ile ele alınması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Sinir sistemi çalışma mekanizmalarını açıklar.
2Duyu fizyolojisinin temellerini tanımlar.
3Sinir ve duyu sistemi işlevlerinin diğer sistemlerle ilişkisini, homeostazise katkısını tanımlar.
4Sinir sistemi öğrenci uygulamaları ile ilgili sorumluluk alır.
5Nörofizyoloji ile ilgili laboratuvar uygulamalarında sorumluluk alır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015455315245
ÖK 025455315245
ÖK 035455315245
ÖK 044554315425
ÖK 055315555555
Ara Toplam2420212417925151925
Katkı5445325345

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)5315
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1VURAL KÜÇÜKATAY

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FZY 511 Dersin Adı:  SİNİR SİSTEMİ GENEL PRENSİPLER VE DUYU FİZYOLOJİSİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR VURAL KÜÇÜKATAY E-Mail:  vkucukatay@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1703, 296 1703,
Ders Yeri TIP C0203,
Amaç : Sinir sistemi genel çalışma ilkelerini öğrenmek, duyuları ileten yapıları ve çalışma mekanizmalarını kavratmaktır.
İçerik : Bu derste temel olarak aşağıdaki konular işlenmektedir; Sinir sisteminin ilkeleri, nöron ve sinaps kavramları, aksiyon potansiyeli konularının işlenmesi. Duyu sistemlerine giriş, özel ve genel duyu sınıflamasını takiben tek tek duyuların detaylı özellikleri ile ele alınması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Sinir sisteminin organizasyonu, sinapslar, nörotransmitterler
2 Duysal reseptörler, bilginin işlenmesinde nöronal devreler
3 Somatik duyular, genel organizasyon, dokunma
4 Ağrı, ısı duyuları
5 Görme-İşitme
6 Tat-Koku
7 Omuriliğin motor fonksiyonları-spinal refleksler
8 Motor fonksiyonların korteks ve beyin sapından kontrolü
9 Serebellum, bazal gangliyonlar, genel motor kontrol
10 Serebral korteks, beynin entellektüel işlevleri, öğrenme ve bellek
11 Limbik sistem-hipotalamus
12 Uyku, EEG, Epilepsi
13 Otonom sinir sistemi
14 Beyin kan akımı, BOS, beyin metabolizması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Tıbbi Fizyoloji Guyton and HallTürkçe
Tıbbi Fizyoloji GanongTürkçe
Principles of Neuroscience Kandel English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları