DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FZY 509BOŞALTIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ2 + 01. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı böbrek fonksiyonlarını ve böbreğin fizyolojik homeostazis’e katkısını kavratmaktır. -Böbreklerin fizyolojik Anatomisi -Böbreklerin temel görevleri -Böbreklerin çalışma prensipleri -Miksiyon mekanizması
Ders İçeriği Vücut Sıvı Kompartmanları, Böbreklerin Fizyolojik Anatomisi, Böbrek Kan akımı ve kontrolleri, Glomerüler filtrasyon mekanizmaları, Glomerüler filtrasyon hızının düzenlenmesindeki fizyolojik mekanizmalar, Glomerüler Filtrasyonun Tübüllerde İşlenmesi, Konsantre ve dilue idrar çıkarma mekanizmaları, Zıt akımlar teoremi, Hücre dışı sıvı osmolaritesinin düzenlenmesinde böbreklerin rolü, Hücre dışı sıvı ve kan hacminin düzenlenmesinde böbreklerin rolü, Endokrin bir organ olarak böbrek ve Renin Angiotensin Aldesteron sistemi, Potasyum, Kalsiyum, Fosfat ve Magnezyumun Böbreklerce düzenlenmesi, Asit baz dengesinin düzenlenmesinde böbreklerin rolü, İdrar çıkarma ve diüretiklerin etki mekanizmaları. "
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Boşaltım sistemi çalışma mekanizmalarını açıklar.
2Boşaltım sistemi işlevlerinin diğer sistemlerle ilişkisini, homeostazise katkısını tanımlar.
3Boşaltım sistemi öğrenci uygulamaları ile ilgili sorumluluk alır.
4Boşaltım sistemi ile ilgili laboratuvar uygulamalarında sorumluluk alır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015435235335
ÖK 025435235335
ÖK 033455225445
ÖK 044425555555
Ara Toplam17161320111320151520
Katkı4435335445

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13535
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)6424
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1EMİNE KILIÇ TOPRAK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FZY 509 Dersin Adı:  BOŞALTIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT EMİNE KILIÇ TOPRAK E-Mail:  ektoprak@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1702, 296 1702,
Ders Yeri TIP C0204,
Amaç : Dersin amacı böbrek fonksiyonlarını ve böbreğin fizyolojik homeostazis’e katkısını kavratmaktır. -Böbreklerin fizyolojik Anatomisi -Böbreklerin temel görevleri -Böbreklerin çalışma prensipleri -Miksiyon mekanizması
İçerik : Vücut Sıvı Kompartmanları, Böbreklerin Fizyolojik Anatomisi, Böbrek Kan akımı ve kontrolleri, Glomerüler filtrasyon mekanizmaları, Glomerüler filtrasyon hızının düzenlenmesindeki fizyolojik mekanizmalar, Glomerüler Filtrasyonun Tübüllerde İşlenmesi, Konsantre ve dilue idrar çıkarma mekanizmaları, Zıt akımlar teoremi, Hücre dışı sıvı osmolaritesinin düzenlenmesinde böbreklerin rolü, Hücre dışı sıvı ve kan hacminin düzenlenmesinde böbreklerin rolü, Endokrin bir organ olarak böbrek ve Renin Angiotensin Aldesteron sistemi, Potasyum, Kalsiyum, Fosfat ve Magnezyumun Böbreklerce düzenlenmesi, Asit baz dengesinin düzenlenmesinde böbreklerin rolü, İdrar çıkarma ve diüretiklerin etki mekanizmaları. "
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Vücut sıvıları içeriği
2 Vücut sıvılarının fizyolojik önemi
3 Vücut sıvı kompartmanları arası sıvı değişimi,
4 Böbreğin yapısı
5 Böbrek kan dolaşımı ve özellikleri
6 Böbrek fonksiyonları,
7 Glomerüler filtrasyon,
8 Tübüler geri emilim,
9 Tübüler sekresyon
10 Böbrek foksiyon testleri ve klirens,
11 Vücut su dengesinde böbreğin rolü,
12 Asit-baz düzenlenmesinde böbrek,
13 Renin anjiotensin aldesteron sistemi ve önemi,
14 İdrar oluşumu ve özellikleri,Böbrek sinirleri, işeme ve dializ
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU