DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TCT 501TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMA TARİHİ –I3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da gerçekleşen değişimlerden etkilenerek siyasi, sosyal, askeri ve kültürel alanlarda başlattığı modernleşme çabasının değerlendirilmesi. Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma sürecinde meydana gelen değişimlerin, siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal nedenlerinin temellerine inilmesine çalışılması.
Ders İçeriği Osmanlı toplumunda meydana gelen değişme ve yenileşme arzu ve ihtiyacının rasyonel sebepleri ve tatbik edilen usûller, bunun toplum yapısında meydana getirdiği değişiklikler,
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Analiz yapma ve bilgiyi kullanma yeteneği kazandırır.
2Osmanlı Devleti'nin Avrupadaki gelişmeleri (Rönesans, Reform) nasıl algıladığını kavratır.
3Avrupa'daki sanayi devrimi etkileri karşısında Lale Devri gelişmelerinin nasıl etkilendiğini kavratır.
4Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki askeri gelişmeleri nasıl değerlendirdiğinin anlaşılmasını sağlar.
5Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri sürecinde karşılaştığı olumsuzlukların nedenlerini kavratır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015554424244
ÖK 021132222223
ÖK 031122323231
ÖK 042221323221
ÖK 055555453554
Ara Toplam14141714161315131613
Katkı3333333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1010100
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12323
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1AYFER ÖZÇELİK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TCT 501 Dersin Adı:  TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMA TARİHİ –I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR AYFER ÖZÇELİK E-Mail:  aozcelik@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3569,
Ders Yeri FEF B0212,
Amaç : Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da gerçekleşen değişimlerden etkilenerek siyasi, sosyal, askeri ve kültürel alanlarda başlattığı modernleşme çabasının değerlendirilmesi. Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma sürecinde meydana gelen değişimlerin, siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal nedenlerinin temellerine inilmesine çalışılması.
İçerik : Osmanlı toplumunda meydana gelen değişme ve yenileşme arzu ve ihtiyacının rasyonel sebepleri ve tatbik edilen usûller, bunun toplum yapısında meydana getirdiği değişiklikler,
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Osmanlı'da çağdaşlaşma kavramı
2 Osmanlı devlet ve toplum kuruluşunun özellikleri
3 Saltanat, Hilafet, Gelenek
4 İlk Reform Belgeleri
5 Nizam-ı Cedit
6 Nizam-ı Cedit'in Sonuçları
7 Uluslaşma Akımları
8 Mutlakiyetçi Anlayıştan Meşrutiyet'e
9 Yeni Eğitim Kurumları
10 Batı Uygarlığı Üzerine Yeni Görüşler
11 Tanzimat Fermanı
12 Tanzimat'ın Başarısızlıkları
13 Tanzimat'a Tepkiler
14 Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU