DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
VUY 509MUHASEBE DENETİMİ VE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı denetim süreci, denetim teknikleri ve denetim raporlarının hazırlanmasını öğretmektir. Ayrıca UMS/UFRS’yi tanıtmak, Türk vergi mevzuatı ile karşılaştırılmasını öğretmektir.
Ders İçeriği Bu derste; Denetim kavramı, türleri, süreci, işletmenin varlık ve kaynaklarının denetlenmesi işlemleri ve denetim raporunun hazırlanması ile uluslar arası muhasebe / finansal raporlama standartları (UFRS), Türk Vergi Kanunları ve diğer düzenlemeler göz önüne alınarak incelenmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Denetim süreçleri ve tekniklerini bilir
2Varlık ve kaynak denetimi hakkında bilgi sahibi olur
3Denetim raporları hazırlar
4Uluslararası Muhasebe Standartlarını tanır
5Türk vergi mevzuatını öğrenir
6Denetim ve muhasebe standartlarına ilişkin teorik bilgileri uygulamaya yansıtabilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01444444
ÖK 02444444
ÖK 03444444
ÖK 04444444
ÖK 05444444
ÖK 06444444
Ara Toplam242424242424
Katkı444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler11010
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)11212
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz1MEHMET UTKU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  VUY 509 Dersin Adı:  MUHASEBE DENETİMİ VE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET UTKU E-Mail:  mutku@pau.edu.tr, İç Hat:  7512019, 296 2690,
Ders Yeri İİBF A0120,
Amaç : Bu dersin amacı denetim süreci, denetim teknikleri ve denetim raporlarının hazırlanmasını öğretmektir. Ayrıca UMS/UFRS’yi tanıtmak, Türk vergi mevzuatı ile karşılaştırılmasını öğretmektir.
İçerik : Bu derste; Denetim kavramı, türleri, süreci, işletmenin varlık ve kaynaklarının denetlenmesi işlemleri ve denetim raporunun hazırlanması ile uluslar arası muhasebe / finansal raporlama standartları (UFRS), Türk Vergi Kanunları ve diğer düzenlemeler göz önüne alınarak incelenmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Denetim süreci ve planlaması
2 İç denetim
3 Denetim kanıtları ve teknikleri
4 Denetimin tamamlanması
5 Varlıkların denetimi
6 Kaynakların denetimi
7 Denetimde hileler
8 Uluslararası Muhasebe Standartları
9 Finansal tabloların sunuluşu
10 Stoklar standardı, Hasılat standardı
11 Maddi duran varlıklar standardı
12 Varlıklarda değer düşüklüğü
13 Muhasebe standartlarında değerleme
14 Muhasebe standartlarında dönem sonu işlemleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ersin Güredin. Denetim ve Güvence Hizmetleri, Arıkan Kitabevi, 2008.Türkçe
Remzi Örten, Hasan Kaval, Aydın Karapınar, Türkiye Muhasebe – Finansal Raporlama Standartları, Gazi Kitabevi, 2007.Türkçe
Nalan Akdoğan, Orhan Sevilengül, Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi, 2007Türkçe
Robertson J.C.& Timothy J. Auditing and Assurance Services. McGraw Hill, 2002.English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları