DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
VUY 503VERGİ TEORİSİ3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Vergi sistemlerinin teorik ve analitik değerlendirmesi; ekonomik etkinlik, basitlik ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde vergilemede optimal şartların ve yöntemlerin incelenmesi; gelir, servet ve tüketim üzerinden alınan vergilerin iktisadi aktörlerin davranışları ve genel ekonomi üzerindeki makro etkileri incelemek.
Ders İçeriği Temel vergileme ilkeleri Vergilemede etkinlik ve eşitlik Vergilerin ekonomik etkileri Gelir-servet ve tüketim üzerinden alınan vergilerin analizi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Vergi teorisi ve politikası ile ilgili temel kavramları tanımlayabilirler.
2Verginin teorik temelleri, vergi tarifeleri, vergileme ilkeleri, vergi politikalarının etkinliğini kavrayabilirler.
3Temel iktisat politikaları ile uyumlu vergi politikaları geliştirebilirler.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01444444
ÖK 02444444
ÖK 03444444
Ara Toplam121212121212
Katkı444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler177
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12929
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)14040
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz1EKREM KARAYILMAZLAR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  VUY 503 Dersin Adı:  VERGİ TEORİSİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR EKREM KARAYILMAZLAR E-Mail:  ekarayilmazlar@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2796,
Ders Yeri İİBF C0111,
Amaç : Vergi sistemlerinin teorik ve analitik değerlendirmesi; ekonomik etkinlik, basitlik ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde vergilemede optimal şartların ve yöntemlerin incelenmesi; gelir, servet ve tüketim üzerinden alınan vergilerin iktisadi aktörlerin davranışları ve genel ekonomi üzerindeki makro etkileri incelemek.
İçerik : Temel vergileme ilkeleri Vergilemede etkinlik ve eşitlik Vergilerin ekonomik etkileri Gelir-servet ve tüketim üzerinden alınan vergilerin analizi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Vergilemenin amaçları
2 Vergi mevzuatı, vergi tarifeleri ve vergilerin tasnifi
3 Gelir vergisi
4 Harcama vergileri
5 Servet vergileri
6 Vergileme ilkeleri
7 Vergilemenin gelir dağılımı üzerine etkisi
8 Arasınav
9 Vergilemenin gelir dağılımı üzerine etkisi
10 Vergilemenin konjonktörel istikrara etkisi
11 Vergilemenin iktisadi büyümeye etkisi
12 Rasyonel bir vergi sisteminin kriterleri
13 Vergi reformları
14 Uluslararası vergileme sorunları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Turan, Salih, Vergi Teorisi ve Politikası, 1999, İstanbulTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları