DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
VUY 514TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE ANALİZİ3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı Türk vergi sisteminin genel yapısının analizi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak; gelir, harcama ve servet vergilerini yorumlama yeteneği ile donatmak, çeşitli vergilerin analizi ile ilgili muhakeme gücü edindirmektir.
Ders İçeriği - Gelir vergisinin yapısı, özellikleri ve işleyişi - Kurumlar vergisinin yapısı, özellikleri ve özel konuların analiz  - KDV’nin yapısı, özellikleri - ÖTV’nin yapısı, özellikleri - Diğer harcama ve servet vergilerinin yapısı, özellikleri ve bunlara ilişkin özel konular
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Gelir, servet ve harcama vergilerinin Türk vergi sistemi içindeki yerini tanımlayabilirler.
2Teşvik edici ve etkin vergi sistemini kavrayabilirler.
3Mükellefin vergi matrahını hesaplayabilirler.
4Gelir unsurları arasındaki farklılıkları analiz edebilirler.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01444444
ÖK 02444444
ÖK 03444444
ÖK 04444444
Ara Toplam161616161616
Katkı444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler177
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12929
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)14040
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1EKREM KARAYILMAZLAR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  VUY 514 Dersin Adı:  TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE ANALİZİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR EKREM KARAYILMAZLAR E-Mail:  ekarayilmazlar@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2796,
Ders Yeri İİBF C0111,
Amaç : Dersin amacı Türk vergi sisteminin genel yapısının analizi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak; gelir, harcama ve servet vergilerini yorumlama yeteneği ile donatmak, çeşitli vergilerin analizi ile ilgili muhakeme gücü edindirmektir.
İçerik : - Gelir vergisinin yapısı, özellikleri ve işleyişi - Kurumlar vergisinin yapısı, özellikleri ve özel konuların analiz  - KDV’nin yapısı, özellikleri - ÖTV’nin yapısı, özellikleri - Diğer harcama ve servet vergilerinin yapısı, özellikleri ve bunlara ilişkin özel konular
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Vergilemenin amaçları
2 Vergi mevzuatı, vergi tarifeleri ve vergilerin tasnifi
3 Gelir vergisi
4 Harcama vergileri
5 Servet vergileri
6 Vergileme ilkeleri
7 Vergilemenin gelir dağılımı üzerine etkisi
8 Arasınav
9 Vergilemenin gelir dağılımı üzerine etkisi
10 Vergilemenin konjonktörel istikrara etkisi
11 Vergilemenin iktisadi büyümeye etkisi
12 Rasyonel bir vergi sisteminin kriterleri
13 Vergi reformları
14 Uluslararası vergileme sorunları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Turan, Salih, Vergi Teorisi ve Politikası, 1999, İstanbulTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU