DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MAL 530EĞİTİM SAĞLIK VE SAVUNMA HİZMETLERİ-II3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacını karma ekonomide kamu sektörü; eğitim hizmetlerinin yapısı, sağlık hizmetleri ve sağlığın finansmanında rolü, savunma harcamaları: savunma organizasyonu ve etkinlik oluşturmaktadır. .
Ders İçeriği Karma ekonomide kamu sektörü ; piyasa başarısızlıkları , yarı kamusal mallar , değerlendirilmiş mallar , dışsallık . Eğitim hizmetleri : eğitim hizmetlerinin yapısı. Sağlık hizmetleri: Sağlık hizmetlerinin özellikleri , sağlığın finansmanında devletin rolü .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eğitim, sağlık ve savunma kavramlarını tanımlar
2Eğitim, sağlık ve savunma hizmetlerinin gerekliliğini kavrar
3Eğitim, sağlık ve savunma hizmetlerinin bütçedeki büyüklüğünü gözlemler
4Eğitim, sağlık ve savunma hizmetlerinin miktarını ve bütçedeki paylarını yıllar itibariyle karşılaştırır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ÖK 015134532
ÖK 025145355
ÖK 035155245
ÖK 045155245
Ara Toplam2041719121617
Katkı5145344

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler11111
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13535
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2011-2012 Bahar1EKREM KARAYILMAZLAR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MAL 530 Dersin Adı:  EĞİTİM SAĞLIK VE SAVUNMA HİZMETLERİ-II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2011-2012 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR EKREM KARAYILMAZLAR E-Mail:  ekarayilmazlar@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2796,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Bu dersin amacını karma ekonomide kamu sektörü; eğitim hizmetlerinin yapısı, sağlık hizmetleri ve sağlığın finansmanında rolü, savunma harcamaları: savunma organizasyonu ve etkinlik oluşturmaktadır. .
İçerik : Karma ekonomide kamu sektörü ; piyasa başarısızlıkları , yarı kamusal mallar , değerlendirilmiş mallar , dışsallık . Eğitim hizmetleri : eğitim hizmetlerinin yapısı. Sağlık hizmetleri: Sağlık hizmetlerinin özellikleri , sağlığın finansmanında devletin rolü .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Eğitim, sağlık ve savunma hizmetlerinin piyasasının arz talep ve finansman sistemleri yönünden analizi
2 Uluslararası düzeyde yapılan Eğitim Sağlık ve Savunma hizmetleri
3 Uluslar arası düzeyde yapılan Eğitim Sağlık ve Savunma hizmetleri
4 Ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan Eğitim Sağlık ve Savunma hizmetlerinin karşılaştırılması
5 Sağlık Hizmetlerinde Talep
6 Türkiye’de Savunma Hizmetlerinin Gelişimi
7 Vergi Bilincinin Oluşturulmasında Maliye Eğitiminin Etkileri
8 Küreselleşme ve Sağlık Hizmetleri Sunumuna Yansımaları
9 Ara sınav
10 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalizasyonu (Toplumsallaştırılması)
11 Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi: AB ve Türkiye
12 Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
13 Eğitim Hizmetlerinde Özelleştirme Politikaları
14 Sağlık Hizmetlerinde Özelleştirme Politikaları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Mithat Melen, Eğitim Ekonomisi ve İstihdam, Creative Yayıncılık, İstanbul, 1997Türkçe
Coşkun Can Aktan, Ulvi Saran, Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları, 2007.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Ödev20Ödev
Ara Sınav30Ara Sınav
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU