DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MAL 527EĞİTİM SAĞLIK VE SAVUNMA HİZMETLERİ-I3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Sağlık, savunma ve eğitim ile ilgili ekonomik teorileri, politikaları, Türkiye'de bunların gelişimi ve bu hizmetlerin ekonomik yapısı bu dersin amacını oluşturmaktadır. .
Ders İçeriği Ekonomi alanına genel giriş ve tanımlar, ekonominin temel sorunları; sağlık ekonomisine giriş, tanımlar, genel konu kapsamı; sağlık ve sağlığın değeri, sağlığı etkileyen faktörler, eşitlik, ekonomik kalkınma, gelişme, sağlık düzeyi ilişkileri; sağlık hizmetlerinde talebin ve arzın özellikleri, piyasa özellikleri ve devletin rolü; sağlık hizmetlerinde kaynak kullanımı, finansman türleri ve sağlık harcamaları, örnekler; sağlık bakımı sunma sistemleri, örnekler, Türkiye'de sağlık sistemi; sağlık hizmetlerinde temel ekonomik değerlendirme teknikleri, farmakoekonomi ve diğer uygulama alanlarından örnekler. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eğitim, sağlık ve savunma kavramlarını tanımlar
2Eğitim, sağlık ve savunma hizmetlerinin gerekliliğini kavrar
3Eğitim, sağlık ve savunma hizmetlerinin bütçedeki büyüklüğünü gözlemler
4Eğitim, sağlık ve savunma hizmetlerinin miktarını ve bütçedeki paylarını yıllar itibariyle karşılaştırır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ÖK 015134532
ÖK 025145355
ÖK 035155245
ÖK 045155245
Ara Toplam2041719121617
Katkı5145344

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler11111
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13535
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2011-2012 Güz1EKREM KARAYILMAZLAR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MAL 527 Dersin Adı:  EĞİTİM SAĞLIK VE SAVUNMA HİZMETLERİ-I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2011-2012 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR EKREM KARAYILMAZLAR E-Mail:  ekarayilmazlar@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2796,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Sağlık, savunma ve eğitim ile ilgili ekonomik teorileri, politikaları, Türkiye'de bunların gelişimi ve bu hizmetlerin ekonomik yapısı bu dersin amacını oluşturmaktadır. .
İçerik : Ekonomi alanına genel giriş ve tanımlar, ekonominin temel sorunları; sağlık ekonomisine giriş, tanımlar, genel konu kapsamı; sağlık ve sağlığın değeri, sağlığı etkileyen faktörler, eşitlik, ekonomik kalkınma, gelişme, sağlık düzeyi ilişkileri; sağlık hizmetlerinde talebin ve arzın özellikleri, piyasa özellikleri ve devletin rolü; sağlık hizmetlerinde kaynak kullanımı, finansman türleri ve sağlık harcamaları, örnekler; sağlık bakımı sunma sistemleri, örnekler, Türkiye'de sağlık sistemi; sağlık hizmetlerinde temel ekonomik değerlendirme teknikleri, farmakoekonomi ve diğer uygulama alanlarından örnekler. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Eğitim, sağlık ve savunma hizmetlerinin piyasasının arz talep ve finansman sistemleri yönünden analizi
2 Ulusal düzeyde yapılan Eğitim Sağlık ve Savunma hizmetleri
3 Uluslar arası düzeyde yapılan Eğitim Sağlık ve Savunma hizmetleri
4 Ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan Eğitim Sağlık ve Savunma hizmetlerinin karşılaştırılması
5 Eğitim, sağlık ve savunma hizmetlerinin miktarının yıllar itibariyle incelenmesi
6 Uluslararası Kuruluşların Sağlık Hizmetleri Üzerindeki Etkileri
7 Avrupa Birliği’nin Sağlıkta Kaliteyi Belirleyici Alan ve Göstergeleri Açısından Türk Sağlık Hizmetleri
8 Avrupa Birliği’nin Eğitimde Kaliteyi Belirleyici Alan ve Göstergeleri Açısından Türk Eğitim Hizmetleri
9 Arasınav
10 Küresel Kamu Malı Olarak Barış ve Güvenlik
11 Lizbon Antlaşması Çerçevesinde AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasının Geleceği
12 Sağlık Hizmetlerinde Arz
13 AB’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Oluşturma Eğilimleri
14 Küresel Kamu Malı Olarak Sağlık
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Mithat Melen, Eğitim Ekonomisi ve İstihdam, Creative Yayıncılık, İstanbul, 1997.Türkçe
Coşkun Can Aktan, Ulvi Saran, Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları, 2007.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev20Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları