DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MAL 523BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu derste, sosyal bilimlerde bilimsel araştırma sürecinin metot ve tekniklerinin kullanımının bilimsel çalışmada uygulanmasını öğretmektir. .
Ders İçeriği Bilimsel Bilgi, Bilim, Bilimsel Yöntem, Doğa Bilimlerinde ve Sosyal Bilimlerde Yöntem Karşılaştırması, Sosyal Bilimlerde Yöntem Yaklaşımları, Bilimsel Araştırma Süreci, Hipotez, Gözlem Teknikleri, Soru Kâ gıdı, Anket ve Görüşme, Ölçme Kesinlik, Verilerin Değerlendirilmesi bu dersin konularını oluşturmaktadır. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1bilime ilişkin yaklaşımları kavrar ve yorumlar
2bilimsel araştırmanın mahiyeti ve yöntemlerini anlar ve yorumlar
3bilimsel araştırmanın aşamaları ve yöntemlerini anlar
4bilimsel araştırma tekniklerini bilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ÖK 01   5  5
ÖK 02   5  4
ÖK 03   4   
ÖK 04   5   
Ara Toplam   19  9
Katkı0005002

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler11616
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12525
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)12525
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Güz1SEVİNÇ YARAŞIR TÜLÜMCE

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MAL 523 Dersin Adı:  BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT SEVİNÇ YARAŞIR TÜLÜMCE E-Mail:  syarasir@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2708, 296 2708,
Ders Yeri İİBF C0116,
Amaç : Bu derste, sosyal bilimlerde bilimsel araştırma sürecinin metot ve tekniklerinin kullanımının bilimsel çalışmada uygulanmasını öğretmektir. .
İçerik : Bilimsel Bilgi, Bilim, Bilimsel Yöntem, Doğa Bilimlerinde ve Sosyal Bilimlerde Yöntem Karşılaştırması, Sosyal Bilimlerde Yöntem Yaklaşımları, Bilimsel Araştırma Süreci, Hipotez, Gözlem Teknikleri, Soru Kâ gıdı, Anket ve Görüşme, Ölçme Kesinlik, Verilerin Değerlendirilmesi bu dersin konularını oluşturmaktadır. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kütüphane, veri tabanları, Internet kaynakları ve arama motorları kullanımı
2 Dipnot, Atıf ve Kaynakça Gösterme Yöntemleri
3 Veri Toplama ve Araştırma Yöntemleri
4 Örnekleme Seçimi ve Örnekleme Metodları
5 Anket, Deney, Röportaj ve Resmi veri
6 Kamu malları, vergi kaçırma ve kamu maliyesi alanlarında anket, deney ve resmi veri kullanarak yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
7 Literatür taraması ve veri toplama. Proje Başlangıç Haftası (Öğrenciler tarafından kamu maliyesinde anket, deney ve resmi veri kullanarak ampirik çalışma gerçekleştirilmesi)
8 Model ve hipotez geliştirme
9 Ara sınav
10 SPSS paket programına giriş, Veri girişi ve araştırma bulgularının değerlendirilmesi
11 Temel veri analizi ve açıklayıcı veri sunumu
12 SPSS de parametrik ve parametrik olmayan testler
13 Regresyon, logit ve tobit analizleri SPSS’de tablo, grafik ve diğer şekillerin çizimi
14 SPSS’de Tablo ve grafik oluşturma
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları