DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MAL 524GÜNCEL MALİ YAKLAŞIMLAR3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Ulusal ve uluslar arası güncel ekonomik, sosyal ve politik sorunların ekonomik açıdan analizinin öğretilmesi bu dersin amacıdır. .
Ders İçeriği Ulusal ve uluslar arası güncel ekonomik, sosyal ve politik sorunların ekonomik açıdan nasıl analiz edileceği, araştırma konularının metodolojik seçimlerinin ne şekilde olacağı, raporun nasıl hazırlanacağı ve sunumun ne şekilde olacağı bu derste öğrenilmiş olacaktır. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Maliye politikasının tarihi ve teorik gelişimini ortaya koyar
2Gelişmekte olan ülkelerde maliye politikasının temel ilkelerinin neler olması gerektiğini araştırır
3Gelişmekte olan ülkelerde enflasyon, işsizlik ve gelir dağılımı konusunda maliye politikasının etkinliğini ve başarı şansını araştırır
4Gelişmekte olan ülkelerin son ekonomik ve mali krizlerden nasıl etkilendiğini ve krizden çıkış için alınması gerekli mali tedbirleri inceler
5Türkiye’de uygulanan maliye politikalarının değerlendirmelerini yapar
6Küresel krizlerin Türkiye’ye yansımaları ve alınan önlemlerin başarı şansını inceler

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ÖK 01455 4  
ÖK 02 454   
ÖK 03544    
ÖK 045242344
ÖK 0545     
ÖK 06534    
Ara Toplam2323226744
Katkı4441111

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler12020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13535
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)14545
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1EKREM KARAYILMAZLAR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MAL 524 Dersin Adı:  GÜNCEL MALİ YAKLAŞIMLAR
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR EKREM KARAYILMAZLAR E-Mail:  ekarayilmazlar@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2796,
Ders Yeri İİBF C0111,
Amaç : Ulusal ve uluslar arası güncel ekonomik, sosyal ve politik sorunların ekonomik açıdan analizinin öğretilmesi bu dersin amacıdır. .
İçerik : Ulusal ve uluslar arası güncel ekonomik, sosyal ve politik sorunların ekonomik açıdan nasıl analiz edileceği, araştırma konularının metodolojik seçimlerinin ne şekilde olacağı, raporun nasıl hazırlanacağı ve sunumun ne şekilde olacağı bu derste öğrenilmiş olacaktır. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kamu gelirleri sınflandırılması
2 Kamu gelirlerinin etkinliği
3 Kamu gelirlerinin ekonomik etkileri
4 Vergi ve vergiye ilişkin teoriler
5 Vergilerin türleri ve etkileri
6 Türkiye'deki vergiler ve türlerinin analizi
7 Borçlanma ve ekonomik etkileri
8 Türkiyedeki borçlanma araçları
9 Türkiyedeki borçların rakamsal analizi
10 Laffer eğrisi ve Türkiye için analizi
11 Vergi yükünün analizi
12 Türkiye'deki vergi yükü
13 OECD ülkeleri ve kamu gelirleri
14 Türkiye ve AB Ülkeleri vergisel analizi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları