DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MAL 518ÖZELLEŞTİRME VE REGÜLASYON3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Kamu İkisadi Teşebbüslerin yapısı, etkinliği ve özelleştirilmesi halinde piyasa etkileri ve sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. .
Ders İçeriği Teoride ve uygulamada KİT’ler, Türkiye’de KİT’lerin gelişimi ve sorunları, dünyada özelleştirme düşüncesinin ortaya çıkışı, özelleştirmenin amaçları ve yöntemleri, Türkiye’de özelleştirme politikaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türkiye'deki kamu iktisadi teşebbüslerini inceleme
2Özelleştirme ekonomisini inceleme
3Türkiye'deki özelleştirme uygulamalarını inceleme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ÖK 0121123 1
ÖK 023 323 1
ÖK 032 423 2
Ara Toplam71869 4
Katkı2032301

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler12020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13535
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)14545
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2014-2015 Bahar1ÖZAY ÖZPENÇE

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MAL 518 Dersin Adı:  ÖZELLEŞTİRME VE REGÜLASYON
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2014-2015 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ÖZAY ÖZPENÇE E-Mail:  oozpence@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2947,
Ders Yeri İİBF C0109,
Amaç : Kamu İkisadi Teşebbüslerin yapısı, etkinliği ve özelleştirilmesi halinde piyasa etkileri ve sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. .
İçerik : Teoride ve uygulamada KİT’ler, Türkiye’de KİT’lerin gelişimi ve sorunları, dünyada özelleştirme düşüncesinin ortaya çıkışı, özelleştirmenin amaçları ve yöntemleri, Türkiye’de özelleştirme politikaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kamu Mal ve Hizmetleri, Üretimi ve Kamusal Sunum Şekilleri
2 Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Varlık Nedenleri
3 KİT'lerde Fiyatlama
4 KİT'lerde Yatırım Politikası
5 Özelleştirme
6 Özelleştirmenin Amacı ve Yöntemi
7 Türkiye'de KİT'ler
8 Osmanlı Dönemi KİT
9 Cumhuriyet Dönemi KİT
10 Ara Sınav
11 Türkiye'de KİT'lerin Özelleştirilmesi
12 Dünya'da Özelleştirme
13 Dünya'da Özelleştirme
14 Regülasyon
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları