DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MAL 508YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ VE İDARELER ARASI MALİ İLİŞKİLER3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Yerel idare birinlerinin teorik yapıları, özellikleri, farklılıkları, mahalli idarenin optimum hizmet alanı ve düzeyi, Türkiye'de mahalli idareler maliyesi, il özel idareleri, belediyeler ve köyler mahalli idarelerin gelir ve giderleri, sorunları okutulmaktadır. .
Ders İçeriği Yönetimler arası ilişkilerin kapsamı, kamusal mallar - anayasa - özelleştirme ve yerel yönetimler, Türkiye’de yerel yönetimler ve mali yapıları, çeşitli ülkelerde yönetimler arası mali ilişkilerin yapısı ve yerel vergileme konuları incelenmektedir. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Mahalli idarelerin teorik yapılarını inceler
2Mahalli idarelerin ve merkezi idarenin görev ve hizmet paylaşımını gözlemler
3Mahalli idarelerin mali yapılarını inceler
4Çeşitli ülkelerin mahalli idare yapılarını inceler

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ÖK 014141212
ÖK 024141312
ÖK 032232211
ÖK 041121111
Ara Toplam115135846
Katkı3131212

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler12020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13535
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)14545
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1UMUT TEPEKULE

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MAL 508 Dersin Adı:  YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ VE İDARELER ARASI MALİ İLİŞKİLER
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ UMUT TEPEKULE E-Mail:  utepekule@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2790,
Ders Yeri İİBF C0108,
Amaç : Yerel idare birinlerinin teorik yapıları, özellikleri, farklılıkları, mahalli idarenin optimum hizmet alanı ve düzeyi, Türkiye'de mahalli idareler maliyesi, il özel idareleri, belediyeler ve köyler mahalli idarelerin gelir ve giderleri, sorunları okutulmaktadır. .
İçerik : Yönetimler arası ilişkilerin kapsamı, kamusal mallar - anayasa - özelleştirme ve yerel yönetimler, Türkiye’de yerel yönetimler ve mali yapıları, çeşitli ülkelerde yönetimler arası mali ilişkilerin yapısı ve yerel vergileme konuları incelenmektedir. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Merkezi yönetim ile mahalli (yerel) yönetim kavramları ve aralarındaki ilişkiler
2 Mahalli idareler ve özellikleri
3 İktisadi refah ve mahalli idareler
4 İdareler arası ilişkilerin kapsamı ve özellikleri
5 İdareler arası hizmet bölüşümü
6 İdareler arası gelir bölüşümü
7 Büyük Kentler sorunu
8 Vize
9 Üniter devletlerde mahalli idareler
10 Federal devletlerde mahalli idareler
11 Belediyelerin mali yapısı
12 İl özel idarelerinin mali yapısı
13 Köylerin mali yapısı
14 Yerel Yönetimlerin sorunları ve çözüm önerileri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Özhan Çetinkaya (2011), Mahalli İdareler Maliyesi, Ekin Basım Yay., BursaTürkçe
Kamil Mutluer (2009), Teoride ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU