DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
KYK 501KAMU YÖNETİMİ VE KENT ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, lisansüstü düzeyde ihtiyaç duyulacak araştırma yönteme ve tekniklerinin kazandırılmasıdır.
Ders İçeriği Kamu yönetimi ve kent çalışmalarında güncel yaklaşımlar ve ölçüm değerlendirme yöntemlerine yer verilecektir. Kamu yönetimi ve kent çalışmalarının bir paradigma olarak ortaya çıkışı çerçevesinde konunun genel epistemolojisi, rasyonalizm, pozitivizmin oluşum ve inşa süreci, mantıksal pozitivizm, tarihsel materyalizm, eleştirel teori, post-Marksist ve post-modern epistemoloji incelenecektir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Temel araştırma tekniklerini öğrenir.
2Araştırma metodolojilerini öğrenir.
3Makale, tez, tebliğ yazımı hakkında bilgi sahibi olur.
4Atıf verme ve yazma ahlakı ile ilgili bilgi sahibi olur.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01555544555455
ÖK 02554545455554
ÖK 03455454555455
ÖK 04545454555555
Ara Toplam191919181817192020182019
Katkı555554555555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13737
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)19191
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1HÜSEYİN ÖZGÜR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  KYK 501 Dersin Adı:  KAMU YÖNETİMİ VE KENT ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR HÜSEYİN ÖZGÜR E-Mail:  hozgur@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2667,
Ders Yeri İİBF A0327,
Amaç : Bu dersin amacı, lisansüstü düzeyde ihtiyaç duyulacak araştırma yönteme ve tekniklerinin kazandırılmasıdır.
İçerik : Kamu yönetimi ve kent çalışmalarında güncel yaklaşımlar ve ölçüm değerlendirme yöntemlerine yer verilecektir. Kamu yönetimi ve kent çalışmalarının bir paradigma olarak ortaya çıkışı çerçevesinde konunun genel epistemolojisi, rasyonalizm, pozitivizmin oluşum ve inşa süreci, mantıksal pozitivizm, tarihsel materyalizm, eleştirel teori, post-Marksist ve post-modern epistemoloji incelenecektir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Bilim nedir. Bilimsel bilgi nasıl elde edilir
2 Doğal Bilimler ve Toplumsal Bilimlerin Konu ve Amaçları
3 Bilimsel düşünce yöntemi ve yaklaşımlar
4 Bilimsel yöntem ve bilimsel yöntemin aşamaları
5 Bilimsel araştırma çeşitleri, bilimsel araştırmanın özellikleri
6 Problemin tanımlanması, kaynak incelemesi ve hipotez
7 Siyaset biliminde metedoloji tartışmaları
8 Araştırma evreni ve örnekleme, değişkenlerin belirlenmesi
9 Araştırma teknikleri
10 Arasınav
11 Verilerin toplanması, çözümlenmesi ve yorumlanması
12 Bilimsel araştırmada rapor (tez) yazımı
13 Kaynak gösterme teknikleri
14 Sonuç ve değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın DağıtımTürkçe
Neuman, W.L. (2008). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar (2. cilt). 2. bs. Çev. Sedef Özge. İstanbul: YayınodasıTürkçe
Creswell, J.W. (2009). Research design: Quantitative, qualitative, and mixed methods approaches. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.English
Geray, H. (2006). Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş: İletişim alanından örneklerle. Genşl. 2. bs. Ankara: Siyasal Kitabevi.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları