DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
KYK 507YEREL YÖNETİM TEORİLERİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Aşağıda sıralanan başlıklar yerel yönetimlerin sosyo-ekonomik dönüşümü çerçevesinde incelenecektir; Devlet ve Yerel Devlet Teoriler, Çoğulcu Yaklaşım, Yönetimci Yaklaşım, Sınıf Paradigması, Neo-liberalizm, Üçüncü Yol, Yerel Siyasette Değişim, Yerel Siyasette Yönetişim, Merkez-Yerel Yönetimler İlişkileri Teorileri. Ders çerçevesinde öğrenciler, Marksist, Liberal, Neo-Marksist ve Neo-Liberal yerel yönetim/devlet kuramlarını öğreneceklerdir. Sıralanan teorilerin, 1980 sonrası dönüşümden nasıl etkilendikleri ve Türkiye’ye etkileri ayrıntılı olarak incelenecektir.
Ders İçeriği Devlet ve Yerel Devlet Teorileri, Çoğulcu Yaklaşım, Yönetimci Yaklaşım, Sınıf Paradigması, Neo-liberalizm, Üçüncü Yol, Yerel Siyasette Değişim, Yerel Siyasette Yönetişim, Merkez-Yerel Yönetimler İlişkileri Teorileri. Ders çerçevesinde öğrenciler, Marksist, Liberal, Neo-Marksist ve Neo-Liberal yerel yönetim/devlet kuramları
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Yerel yönetimler alanındaki temel ve güncel teorileri öğrenir.
2Yerel yönetim teorilerini birbirleriyle karşılaştırır.
3Önemli yerel yönetimler teorisyenlerini ve onların yerel yönetimlere dair önemli eserlerini öğrenir.
4Yerel yönetim teorileri ile Türkiye ve Dünya'da yerel yönetimler alanında yaşanan dönüşümler arasında ilişki kurar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01223231323423
ÖK 02323342344434
ÖK 033344354334 3
ÖK 04343234454555
Ara Toplam111113111312141414171015
Katkı333333444434

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13565
Laboratuar5525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)16363
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2013-2014 Güz1HÜSEYİN ÖZGÜR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  KYK 507 Dersin Adı:  YEREL YÖNETİM TEORİLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2013-2014 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR HÜSEYİN ÖZGÜR E-Mail:  hozgur@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2667,
Ders Yeri İİBF A0327,
Amaç : Aşağıda sıralanan başlıklar yerel yönetimlerin sosyo-ekonomik dönüşümü çerçevesinde incelenecektir; Devlet ve Yerel Devlet Teoriler, Çoğulcu Yaklaşım, Yönetimci Yaklaşım, Sınıf Paradigması, Neo-liberalizm, Üçüncü Yol, Yerel Siyasette Değişim, Yerel Siyasette Yönetişim, Merkez-Yerel Yönetimler İlişkileri Teorileri. Ders çerçevesinde öğrenciler, Marksist, Liberal, Neo-Marksist ve Neo-Liberal yerel yönetim/devlet kuramlarını öğreneceklerdir. Sıralanan teorilerin, 1980 sonrası dönüşümden nasıl etkilendikleri ve Türkiye’ye etkileri ayrıntılı olarak incelenecektir.
İçerik : Devlet ve Yerel Devlet Teorileri, Çoğulcu Yaklaşım, Yönetimci Yaklaşım, Sınıf Paradigması, Neo-liberalizm, Üçüncü Yol, Yerel Siyasette Değişim, Yerel Siyasette Yönetişim, Merkez-Yerel Yönetimler İlişkileri Teorileri. Ders çerçevesinde öğrenciler, Marksist, Liberal, Neo-Marksist ve Neo-Liberal yerel yönetim/devlet kuramları
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin kapsam ve içeriği hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve yerel yönetim teorileri kavramı
2 Türkiye’de Yerel yönetim teorileri çalışmalarını Özet Ve Toplu Değerlendirme
3 Türkiye'de Yerel Yönetim Reformu ve yerel yönetim teorileri ilişkisi
4 Yerel Yönetimler Teorisyenleri -I
5 Yerel Yönetimler Teorisyenleri -II
6 Modern Neo-Marksist Kent Yerel Yönetim Teorisyenleri: Harvey, Castells, Lefebvre, Jessop Ve Diğerleri _I
7 Modern Neo-Marksist Kent Yerel Yönetim Teorisyenleri: Harvey, Castells, Lefebvre, Jessop Ve Diğerleri _I
8 liberal yerel yönetim teorileri -I
9 liberal yerel yönetimler teorileri -II
10 Yerel siyaset teorileri
11 Merkez-yerel yönetim ilişkileri teorileri -I
12 Merkez-yerel yönetim ilişkileri teorileri -II
13 Yerel Seçimler teorileri
14 Yarışan yerel yönetimler teorileri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ruşen Keleş (2006) Yerinden Yönetim ve Siyaset, Genişletilmiş 5. Basım. İmge Kitabevi, Ankara. Bölüm I. Yerel Yönetim Kavramı: ss. 21-29. Bölüm II. Siyasal Bilim ve Yerinden Yönetim, III, IV, V nolu alt başlıklar, ss. 47-71Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı40Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav20Ara Sınav
Proje40Proje
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU