DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
KYK 512TÜRKİYE’DE KAMU POLİTİKALARI3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı kamu politikalarının Türkiye'deki gelişimi hakkında fikir vermek, ve bazı kamu politika süreçlerini ayrıntılı anlatmaktır.
Ders İçeriği Türkiye’de kamu politikaları 1950 sonrası dönemde gelişen disiplinlerarası bir yönelime sahip olan, konu itibariyle uygulamadaki kamu politikalarının çözümlemesi yardımıyla gelecekte uygulamaya girecek politikaların geliştirilmesi sürecine katkıda bulunmayı amaçlayan bir çalışma alanıdır. Bu derste öncelikle uygulana gelen kamu politikalarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada var olan politikaların analizi sürecinde kullanılan modeller incelenecektir. Bu bağlamda, kamu politikası yaklaşımı; politika süreci ve unsurları; politikaların belirlenmesi (aktörler, politika emirleri, politika ifadelerinin açıklığı hususundaki kısıtlar); politikaların uygulanması (aktörler, örgütsel yapılar, bürokratik normlar, iletişim ağları, uygulama önündeki engeller); ve politikaların değerlendirilmesidir (değerlendirme standartları, değerlendirme önündeki engeller, programlara son verilmesi temel konu başlıkları olarak dikkat çekmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türkiye'de kamu politikalarının gelişimini bilir.
2Kamu Politikası süreçleri hakkında tatmin edici düzeyde fikir sahibi olur.
3Bazı kamu politikaları hakkında oldukça detaylı bilgi sahibi olur.
4Kamu Politikası süreç döngüsü hakkında fikir ve yorum sahibi olur.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01545454544455
ÖK 02545454555554
ÖK 03545454544445
ÖK 04454545454545
Ara Toplam191719171917191817181819
Katkı545454554555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13565
Laboratuar5525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)16363
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1ONUR KULAÇ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  KYK 512 Dersin Adı:  TÜRKİYE’DE KAMU POLİTİKALARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ONUR KULAÇ E-Mail:  okulac@pau.edu.tr, onurkulac@yahoo.com, İç Hat:  296 2666,
Ders Yeri İİBF A0320,
Amaç : Bu dersin amacı kamu politikalarının Türkiye'deki gelişimi hakkında fikir vermek, ve bazı kamu politika süreçlerini ayrıntılı anlatmaktır.
İçerik : Türkiye’de kamu politikaları 1950 sonrası dönemde gelişen disiplinlerarası bir yönelime sahip olan, konu itibariyle uygulamadaki kamu politikalarının çözümlemesi yardımıyla gelecekte uygulamaya girecek politikaların geliştirilmesi sürecine katkıda bulunmayı amaçlayan bir çalışma alanıdır. Bu derste öncelikle uygulana gelen kamu politikalarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada var olan politikaların analizi sürecinde kullanılan modeller incelenecektir. Bu bağlamda, kamu politikası yaklaşımı; politika süreci ve unsurları; politikaların belirlenmesi (aktörler, politika emirleri, politika ifadelerinin açıklığı hususundaki kısıtlar); politikaların uygulanması (aktörler, örgütsel yapılar, bürokratik normlar, iletişim ağları, uygulama önündeki engeller); ve politikaların değerlendirilmesidir (değerlendirme standartları, değerlendirme önündeki engeller, programlara son verilmesi temel konu başlıkları olarak dikkat çekmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Türkiye'de Kamu Politikaları Dersi Hakkında Öğrencilere Genel Bilgilerin Verilmesi
2 Siyaset, Politika, Kamu Politikası Kavramları; Kamu Politikasının Özellikleri ve Kaynakları
3 Kamu Politikası Çalışmalarının Ortaya Çıkışı, Kamu Politikası Alanları ve Düzeyleri, Kamu Politikasının Çalışılma Amaçları
4 Kamu Politikasında Rol Oynayan Aktörler (Resmi, Sivil ve Uluslararası Aktörler)
5 Kamu Politikası Süreci ve Döngüsü
6 Kamu Politikası Karar Verme Modelleri-1
7 Kamu Politikası Karar Verme Modelleri-2
8 Kamu Politikası Analizi (Çözümlemesi) ve Modelleri
9 Kamu Politikası Analiz (Çözümleme) Modelleri-2
10 Süreç Modeli/Yaklaşımı/Çerçevesi ve Aşamaları
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Yıldız, M. ve Sobacı, Z. (2013). Kamu Politikası Kuram ve Uygulama, Adres Yayınevi, Ankara. Türkçe
Dye, T. R. (2008). Understanding Public Policy, 12th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.English
Anderson, J. E. (2014). Public Policymaking: An Introduction, 8th Edition, Cengage Learning, Stamford, Connecticut.English
Birkland, T. A. (2005). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making, 2nd Edition, M. E. Sharpe, New York.English
Sabatier, P. A. (1999). The Theories of the Policy Process, Westview Press, Boulder, Colorado.English
Howlett, M., and Ramesh, M. (1995). Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford University Press, Canada.English
Hogwood, B. W., and Gunn, L. A. (1984). Policy Analysis for the Real World, Oxford University Press, New York.English
Hill, M. (2005). The Public Policy Process, 4th Edition, Pearson Education Limited, Harlow Essex.English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları