DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
KYK 510E-DEVLET VE UYGULAMALARI3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı kamu yönetiminde e-devlet teknolojileri kullanımının kuramsal altyapısının verilmesidir.
Ders İçeriği e-Devlet alanı bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeye, özellikle internet olgusunda yaşanan öngörülemeyen gelişmeye bağlı olarak disiplinlerarası bir yönelime sahip olan, konu itibariyle kuramsal olarak 7/24 olarak sunulması kurgulanan kamu hizmetlerinin elektronik ortamda pratik biçimde sunulmasını amaçlayan, bunun yanında seçilmiş, atanmış ve vatandaşların devlet olgusuna bakışındaki algılamanın olumlu yönde geliştirilmesi sürecine katkıda bulunmayı amaçlayan bir çalışma alanıdır. Bu derste öncelikle kamu yönetiminde teknoloji ve bilgi yönetimi olgusu, kamuya ait birimlerde enformasyon toplanması, saklanması, işlenmesi ve yayınlanması, elektronik ortamda gerçekleşecek ilişkiler ağı ve internet üzerinde kamu idari ünitelerinin hizmet kapsamı hakkında bilinçlendirme olguları verilecektir. Söz konusu olguların yardımıyla, bilişim teknolojilerinin kamu yönetim ve hizmetleri üzerindeki etkileri incelenecektir. Bilindiği üzere, e-devlet ile klasik yönetim anlayışından önemli ölçüde sapma söz konusudur. Bu sapmanın kuramsal temelinin ortaya konulması dersin temel amacıdır. Bu bağlamda, vatandaşın kamu hizmeti ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi, devlet ve vatandaş arasında iletişimin değişen yönünün belirlenmesi, örgütsel yapılarda e-devlet olgusuyla ortaya çıkan değişimin belirlenmesi, hizmet sunum şekillerinde oluşan değişikliklerin ortaya konulması, yönetim anlayışında oluşan değişimin belirlenmesi, vatandaşların ilişki biçimlerinde oluşan değişimin ortaya konulması, e-devletin sunduğu kolaylıkların belirlenmesi temel konu başlıkları olarak dikkat çekmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kamu yönetimi ve teknoloji ilişkisini öğrenir.
2Yönetimde bilgi teknoloji kullanımını kronolojik bağlamda öğrenir.
3e-devlet teknolojilerine dönük kuramsal bakış açısı edinir.
4Kamuda e-devlet kullanımının olumlu ve olumsuz boyutları hakkında fikir sahibi olur.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01545454545454
ÖK 02544555554545
ÖK 03545454545454
ÖK 04544454444554
Ara Toplam201618172017191718181917
Katkı545454545554

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13565
Laboratuar5525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)16363
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2013-2014 Bahar1NACİ KARKIN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  KYK 510 Dersin Adı:  E-DEVLET VE UYGULAMALARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2013-2014 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR NACİ KARKIN E-Mail:  nkirgin@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2781,
Ders Yeri İİBF A0303,
Amaç : Dersin amacı kamu yönetiminde e-devlet teknolojileri kullanımının kuramsal altyapısının verilmesidir.
İçerik : e-Devlet alanı bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeye, özellikle internet olgusunda yaşanan öngörülemeyen gelişmeye bağlı olarak disiplinlerarası bir yönelime sahip olan, konu itibariyle kuramsal olarak 7/24 olarak sunulması kurgulanan kamu hizmetlerinin elektronik ortamda pratik biçimde sunulmasını amaçlayan, bunun yanında seçilmiş, atanmış ve vatandaşların devlet olgusuna bakışındaki algılamanın olumlu yönde geliştirilmesi sürecine katkıda bulunmayı amaçlayan bir çalışma alanıdır. Bu derste öncelikle kamu yönetiminde teknoloji ve bilgi yönetimi olgusu, kamuya ait birimlerde enformasyon toplanması, saklanması, işlenmesi ve yayınlanması, elektronik ortamda gerçekleşecek ilişkiler ağı ve internet üzerinde kamu idari ünitelerinin hizmet kapsamı hakkında bilinçlendirme olguları verilecektir. Söz konusu olguların yardımıyla, bilişim teknolojilerinin kamu yönetim ve hizmetleri üzerindeki etkileri incelenecektir. Bilindiği üzere, e-devlet ile klasik yönetim anlayışından önemli ölçüde sapma söz konusudur. Bu sapmanın kuramsal temelinin ortaya konulması dersin temel amacıdır. Bu bağlamda, vatandaşın kamu hizmeti ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi, devlet ve vatandaş arasında iletişimin değişen yönünün belirlenmesi, örgütsel yapılarda e-devlet olgusuyla ortaya çıkan değişimin belirlenmesi, hizmet sunum şekillerinde oluşan değişikliklerin ortaya konulması, yönetim anlayışında oluşan değişimin belirlenmesi, vatandaşların ilişki biçimlerinde oluşan değişimin ortaya konulması, e-devletin sunduğu kolaylıkların belirlenmesi temel konu başlıkları olarak dikkat çekmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş ve e-Devlet Kavramının Tanımlanması
2 Türkiye’de Yönetim-Teknoloji İlişkisinin Tarihçesi
3 Bilgi Toplumu ve Elektronik Devlet
4 Elektronik Devlet: Kuramsal Tartısmalar
5 Elektronik Devlet ve Kamu Yönetimi Yazını
6 Elektronik Devletin Yasal Çerçevesi
7 Elektronik Devletin Finansmanı
8 Arasınav
9 Elektronik Devletin Örgütsel Yapılanması
10 Elektronik Devlet ve Sosyal Medya
11 Yerel Yönetimlerde Elektronik Devlet
12 Elektronik Devletin Uluslararası Boyutu
13 Elektronik Devletin Sorunları ve Geleceği
14 Final Sınavı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
e-Devlet Ders NotlarıTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları