DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
KYK 506KAMU YÖNETİMİ VE ETİK3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Özellikle 1970’li yıllardan itibaren kamu yönetimlerinde sıklıkla karşılaşılan temel sorunlardan biri olan yolsuzlukların ortadan kaldırılması açısından bir çözüm önerisi olarak karşımıza çıkan kamu yönetimi etiği kavramı, bu kavramın gelişimi ve günümüzde sahip olduğu önem dersin temel hareket noktasını oluşturmaktadır.
Ders İçeriği Derste öncelikle etik-ahlâk felsefesi üzerinde kısaca durulmakta, kamu yönetimi etiği tanımlanmakta ve günümüze kadar gelen süreçte konuya ilişkin yapılan çalışmalar değerlendirilmektedir. Küreselleşme sürecinde uluslararası kuruluşların etik ile ilişkisine değinilmekte ve son olarak da durum Türkiye bağlamında ele alınmaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Etik ve Ahlak kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
2Kamu yönetimi etiği kavramını ve önemini öğrenir.
3Günümüzde kamu yönetimi etiğinin durumu ve yolsuzlukla mücadeledeki rolü hakkında bilgi sahibi olur.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 0154544332 434
ÖK 0244534431 444
ÖK 035544534  444
Ara Toplam141314111310103 121112
Katkı545443310444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13565
Laboratuar5525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)16363
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları