DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
KYK 513KENTSEL DÖNÜŞÜM3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı 1980 sonrasında kentlerde ve metropoliten alanlardaki kentsel dönüşüm projelerinin uygulama süreçlerini, sosyal, ekonomik ve mekânsal sonuçlarını incelemektir. Ders kapsamında, kentsel yayılma, kentsel büyüme, kentsel gelişme, kentsel köhneme, gecekondulaşma, kentsel yenileme, kentsel iyileştirme, kentsel canlandırma, soylulaştırma kavramları tartışılacaktır. Öğrencilerin, küreselleşme bağlamında kentsel korumanın değişen anlam rolünü kavramaları beklenmektedir.
Ders İçeriği Kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, rehabilitasyon,Türkiye'de kentsel dönüşüm
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türkiye'de kentsel dönüşüm sürecini öğrenir
2Kentsel dönüşüm ile ilgili tüm kavramların içeriğini öğrenir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01343434343434
ÖK 02434343434343
Ara Toplam777777777777
Katkı444444444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13565
Laboratuar5525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)16363
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1PINAR SAVAŞ YAVUZÇEHRE

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  KYK 513 Dersin Adı:  KENTSEL DÖNÜŞÜM
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT PINAR SAVAŞ YAVUZÇEHRE E-Mail:  pyavuzcehre@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2726,
Ders Yeri İİBF A0318,
Amaç : Dersin amacı 1980 sonrasında kentlerde ve metropoliten alanlardaki kentsel dönüşüm projelerinin uygulama süreçlerini, sosyal, ekonomik ve mekânsal sonuçlarını incelemektir. Ders kapsamında, kentsel yayılma, kentsel büyüme, kentsel gelişme, kentsel köhneme, gecekondulaşma, kentsel yenileme, kentsel iyileştirme, kentsel canlandırma, soylulaştırma kavramları tartışılacaktır. Öğrencilerin, küreselleşme bağlamında kentsel korumanın değişen anlam rolünü kavramaları beklenmektedir.
İçerik : Kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, rehabilitasyon,Türkiye'de kentsel dönüşüm
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kentsel Dönüşüm temel kavramları
2 Türkiye'de mekansal değişimin tarihsel gelişimi
3 Mekansal değişimde etkili olan aktörler
4 Mekansal değişimde etkili olan faktörler
5 TÜRKİYE’DE KD
6 YURTDIŞI KD (İYİ) ÖRNEKLERİ
7 TOKİ
8 KD VE HUKUKİ BOYUTLARI
9 KD VE YEREL YÖNETİMLER
10 KD VE AFET
11 KD VE GECEKONDU
12 KD VE HALKIN KARAR ALMA SÜRECİNE KATILIMI
13 KD VE KENTLİ HAKLARI
14 KD VE KÜLTÜR
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Pınar Savaş Yavuzçehre, Kentsel Mekanda Değişim Denizli, Denizli Belediyesi Kültür YayınlarıTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları