DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
KYK 511TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Türkiye’de yerel yönetimlerin ortaya çıktığı dönem ve özellikleri, Tanzimat Döneminden Türkiye Cumhuriyetine aktarılan yerel yönetim geleneği, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra yerel yönetimler alanında yapılan değişiklikler ve yenilikler, 1960’lı yıllarda başlayan ve 1970’lerde hızlanan sanayileşme ve kentleşme süreçlerinin yerel yönetimler üzerindeki etkileri, 1980’lere kadar olan dönemde yerel yönetim geleneği, yerel yönetimlerin siyasal, idari ve mali sorunları, 1980 sonrası dönemde yerel yönetim sistemindeki reform çabaları, 1990’lı yıllarda hazırlanan yasa tasarıları ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çabaları, 2000’li yıllarda çıkartılan yerel yönetim yasaları, bunların yerel yönetim sistemi açısından sonuçları ve getirdiği yenilikler, Türkiye’deki yerel yönetim sisteminin sorunlarının küreselleşme, yerelleşme ve AB entegrasyonu sürecinde genel bir analizi.
Ders İçeriği Türkiye'de yerel yönetimlerin tarihçesi, il özel idareleri, belediyeler, köyler, büyükşehir belediyeleri, mahalli idare birlikleri, yerel yönetimlerde siyaset, yerel yönetimler maliyesi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türkiye'de yerel yönetimlerin tarihsel gelişimini öğrenir.
2Ulusal siyasal ve yönetsel gelişmeleri yerel yönetim sistemindeki değişikliklerle entegre eder.
3Yerel yönetimlerde siyaseti anlar ve analiz eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01233244544542
ÖK 0233324434453 
ÖK 03444355445545
Ara Toplam910107131312121315117
Katkı333244444542

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13565
Laboratuar5525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)16363
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları