DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
KYK 506KAMU YÖNETİMİ VE ETİK3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Özellikle 1970’li yıllardan itibaren kamu yönetimlerinde sıklıkla karşılaşılan temel sorunlardan biri olan yolsuzlukların ortadan kaldırılması açısından bir çözüm önerisi olarak karşımıza çıkan kamu yönetimi etiği kavramı, bu kavramın gelişimi ve günümüzde sahip olduğu önem dersin temel hareket noktasını oluşturmaktadır.
Ders İçeriği Derste öncelikle etik-ahlâk felsefesi üzerinde kısaca durulmakta, kamu yönetimi etiği tanımlanmakta ve günümüze kadar gelen süreçte konuya ilişkin yapılan çalışmalar değerlendirilmektedir. Küreselleşme sürecinde uluslararası kuruluşların etik ile ilişkisine değinilmekte ve son olarak da durum Türkiye bağlamında ele alınmaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Etik ve Ahlak kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
2Kamu yönetimi etiği kavramını ve önemini öğrenir.
3Günümüzde kamu yönetimi etiğinin durumu ve yolsuzlukla mücadeledeki rolü hakkında bilgi sahibi olur.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 0154544332 434
ÖK 0244534431 444
ÖK 035544534  444
Ara Toplam141314111310103 121112
Katkı545443310444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13565
Laboratuar5525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)16363
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1MISRA CİĞEROĞLU ÖZTEPE

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  KYK 506 Dersin Adı:  KAMU YÖNETİMİ VE ETİK
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MISRA CİĞEROĞLU ÖZTEPE E-Mail:  mcigeroglu@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2721,
Ders Yeri İİBF A0313,
Amaç : Özellikle 1970’li yıllardan itibaren kamu yönetimlerinde sıklıkla karşılaşılan temel sorunlardan biri olan yolsuzlukların ortadan kaldırılması açısından bir çözüm önerisi olarak karşımıza çıkan kamu yönetimi etiği kavramı, bu kavramın gelişimi ve günümüzde sahip olduğu önem dersin temel hareket noktasını oluşturmaktadır.
İçerik : Derste öncelikle etik-ahlâk felsefesi üzerinde kısaca durulmakta, kamu yönetimi etiği tanımlanmakta ve günümüze kadar gelen süreçte konuya ilişkin yapılan çalışmalar değerlendirilmektedir. Küreselleşme sürecinde uluslararası kuruluşların etik ile ilişkisine değinilmekte ve son olarak da durum Türkiye bağlamında ele alınmaktadır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Etik Kavramına İlişkin Genel Bilgiler
2 Etik Kavramının Diğer Kavramlarla İlişkisi
3 Kamu Yönetimi Etiği Kavramı ve Tarihsel Süreçte Gelişimi
4 Kamu Yönetimi Etiğinin Felsefi ve İdeolojik Kökenleri
5 Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımı ve Kamu Yönetimi Etiği
6 Yeni Kamu Yönetimi Hareketi ve Kamu Yönetimi Etiği
7 Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı ve Kamu Yönetimi Etiği
8 Arasınav
9 Yönetişim Yaklaşımı ve Kamu Yönetimi Etiği
10 Uluslararası Kuruluşların Kamu Yönetimi Etiğine ilişkin Çalışmaları
11 Türk Kamu Yönetiminde Etiğe İlişkin Çalışmalar
12 Türk Kamu Yönetiminde Etiğe İlişkin Mevzuat
13 Türk Kamu Yönetiminde Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Etik İlkeler
14 Kamu Yönetimi Etiğine İlişkin Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları