DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
KYK 504KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı kapitalist düzende küreselleşme sürecini ayrıntılı olarak incelemektir. Kapitalist birikim sürecinin yeni bir aşaması olan küreselleşme her ölçeği (yerel, ulusal, küresel) etkilemektedir. Bu yeni süreçte ulus devlet ekonomik, politik, yönetsel ve sosyal boyutlar etrafında yeniden yapılandırılmaktadır. Ders kapsamında devletin yeniden ölçeklendirilmesi özellikle yönetsel boyut çerçevesinde tartışılacaktır. Ulus devletin nasıl dönüştüğü, yerel ölçeğe devletin hangi sorumluluklarının aktarılmaya çalışıldığı, yerel yönetimlerin bu süreçten nasıl etkilendiği dersin konu başlıkları arasında bulunmaktadır.
Ders İçeriği Bu derste; küreselleşme kavramı ve süreci ile küreselleşmenin ulus devlet üzerindeki yönetsel, siyasal ve ekonomik etkileri ayrıntılı şekilde incelenmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Küreselleşme kavramını ve sürecini öğrenir.
2Küreselleşme sürecinde ulus-devlette yaşanan dönüşüm konusunda bilgi sahibi olur.
3Küreselleşmenin ulus devlet üzerindeki yönetsel, siyasal ve ekonomik etkilerini öğrenir ve yorumlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 0145353442 343
ÖK 0254444332 444
ÖK 035544344  433
Ara Toplam141411131011114 111110
Katkı554434410443

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13565
Laboratuar5525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)16363
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2014-2015 Bahar2MISRA CİĞEROĞLU ÖZTEPE

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  KYK 504 Dersin Adı:  KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2014-2015 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MISRA CİĞEROĞLU ÖZTEPE E-Mail:  mcigeroglu@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2721,
Ders Yeri İİBF A0301,
Amaç : Dersin amacı kapitalist düzende küreselleşme sürecini ayrıntılı olarak incelemektir. Kapitalist birikim sürecinin yeni bir aşaması olan küreselleşme her ölçeği (yerel, ulusal, küresel) etkilemektedir. Bu yeni süreçte ulus devlet ekonomik, politik, yönetsel ve sosyal boyutlar etrafında yeniden yapılandırılmaktadır. Ders kapsamında devletin yeniden ölçeklendirilmesi özellikle yönetsel boyut çerçevesinde tartışılacaktır. Ulus devletin nasıl dönüştüğü, yerel ölçeğe devletin hangi sorumluluklarının aktarılmaya çalışıldığı, yerel yönetimlerin bu süreçten nasıl etkilendiği dersin konu başlıkları arasında bulunmaktadır.
İçerik : Bu derste; küreselleşme kavramı ve süreci ile küreselleşmenin ulus devlet üzerindeki yönetsel, siyasal ve ekonomik etkileri ayrıntılı şekilde incelenmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Egemenlik, Devlet ve Ulus Devlet Kavramları
2 Ulus Devletlerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
3 Teknoloji Devrimi, Yeni Ekonomik Düzen ve Küresel Değişim
4 Küreselleşme Olgusu
5 Küreselleşmenin Ulus Devletler Üzerindeki Genel Etkileri
6 Küreselleşmenin Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri
7 Küreselleşmenin Siyasal ve Yönetsel Etkileri
8 Küresel ve Bölgesel Nitelikli Kuruluşlar ve Ulus Devlet
9 Ara Sınav
10 Küreselleşme Sürecinde Türkiye
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Küreselleşme ve Ulus Devlete İlişkin Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları