DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
KYK 528KENT VE YEREL YÖNETİMLER STÜDYOSU3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Stüdyo eksenli ders kapsamında belirli tanımlanmış bir kentsel ve/veya yerel yönetimler sorunu etrafında kolektif olarak proje üretimi amaçlanmaktadır. Proje tabanlı araştırma kapsamında öğrenciler kentsel alanda konut politikaları, kent araştırmaları, kentsel politikalar, kent yönetimi, sürdürülebilir kentsel gelişme gibi konularda derinlemesine araştırma yapabilme imkânına kavuşacaklardır. Bu sayede öğrenciler kentsel ölçekte saha araştırma tekniklerini keşfetme, uygulama ve elde ettikleri verileri nicel ve nitel olarak analiz edebilme kabiliyetine erişeceklerdir.
Ders İçeriği
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1-

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01            
Ara Toplam            
Katkı000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13565
Laboratuar5525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)16363
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1PINAR SAVAŞ YAVUZÇEHRE

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  KYK 528 Dersin Adı:  KENT VE YEREL YÖNETİMLER STÜDYOSU
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT PINAR SAVAŞ YAVUZÇEHRE E-Mail:  pyavuzcehre@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2726,
Ders Yeri İİBF A0301,
Amaç : Stüdyo eksenli ders kapsamında belirli tanımlanmış bir kentsel ve/veya yerel yönetimler sorunu etrafında kolektif olarak proje üretimi amaçlanmaktadır. Proje tabanlı araştırma kapsamında öğrenciler kentsel alanda konut politikaları, kent araştırmaları, kentsel politikalar, kent yönetimi, sürdürülebilir kentsel gelişme gibi konularda derinlemesine araştırma yapabilme imkânına kavuşacaklardır. Bu sayede öğrenciler kentsel ölçekte saha araştırma tekniklerini keşfetme, uygulama ve elde ettikleri verileri nicel ve nitel olarak analiz edebilme kabiliyetine erişeceklerdir.
İçerik :
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 DERSİN KONUSU VE AMACI HAKKINDA GİRİŞ
2 KENT TARİHİ
3 KENTSEL BELLEK
4 KURAMSAL TARTIŞMALAR: Henri Lefebvre’in temsil mekanları
5 KURAMSAL TARTIŞMALAR
6 ALAN ARAŞTIRMASI YÖNTEMLERİ-METODOLOJİ TARTIŞMALARI
7 TEORİ İLE METODOLOJİ araştırma yöntemleri arası ilişki kurma
8 Teoriyi pratiğe dökmeye yönelik kentsel dönüşümde alınan tecrübeleri geliştirmeye yönelik yeni uygulamalar
9 ALAN ARAŞTIRMASI
10 Bilgi-birikimlerin deneneceği basit mekânsal problem çözümüne yönelik projeler önerme
11 ALAN ARAŞTIRMASI
12 ALAN ARAŞTIRMASI
13 Seçili kentsel problemlerin yasal yönetsel, finansal, ekonomik yönleri ve kentsel mekân oluşumuna katkıları ve olası çözüm önerileri tartışması
14 FİNAL
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları