DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
PZR 508STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu ders markalarla ilgilenir; marka niçin önemlidir, müşteri için ne ifade eder ev firmalar markayı nasıl yönetmelidir sorularına cevap aranır. Markalar firmalar için son derece yüksek maddi olmayan duran varlıklar olsalar da bunların oluşturulması ve geliştirilmesinde büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda bu dersin de odaklandığı marka değeri kavramı pazarlamacılara değerli katkılar sağlayabilen ortak bir payda olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ders İçeriği Bu derste genel olarak marka değeri ele alınmaktadır. Bu bağlamda marka sadakati, marka farkındalığı, algılanan kalite, marka çağrışımları ele alınmaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1marka değeri kavramı
2marka değeri ile pazarlama kararları ilişkisi
3marka değerinin nasıl oluşturulacağı
4the concept of brand equity

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04
ÖK 01    
ÖK 02    
ÖK 03    
ÖK 04    
Ara Toplam    
Katkı0000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler21530
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11717
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)21530
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1AHMET BARDAKCI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  PZR 508 Dersin Adı:  STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR AHMET BARDAKCI E-Mail:  abardakci@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2701, 296 2701, 296 2701, 296 3865, 296 2701,
Ders Yeri İİBF A0142,
Amaç : Bu ders markalarla ilgilenir; marka niçin önemlidir, müşteri için ne ifade eder ev firmalar markayı nasıl yönetmelidir sorularına cevap aranır. Markalar firmalar için son derece yüksek maddi olmayan duran varlıklar olsalar da bunların oluşturulması ve geliştirilmesinde büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda bu dersin de odaklandığı marka değeri kavramı pazarlamacılara değerli katkılar sağlayabilen ortak bir payda olarak karşımıza çıkmaktadır.
İçerik : Bu derste genel olarak marka değeri ele alınmaktadır. Bu bağlamda marka sadakati, marka farkındalığı, algılanan kalite, marka çağrışımları ele alınmaktadır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Markalar ve Marka Yönetimi
2 Müşteri Temelli Marka Değeri
3 Marka konumlandırma
4 Marka Değeri İnşa Etmek için Marka Unsurları Seçme
5 Marka Değeri İnşa Etmek İçin Pazarlama Programları Tasarlama
6 Marka Değeri İnşa Etmek İçin Pazarlama İletişimlerini Bütünleştirme
7 Ara sınav
8 Marka Değeri İnşa Etmek İçin İkincil Marka Çağrışımlarından Yararlanma
9 Marka Değeri Ölçüm ve Yönetim Sistemi Geliştirilmesi
10 Marka Değeri Kaynaklarını Ölçme: Müşteri Düşünce Yapısı Yakalama
11 Marka Değeri Sonuçlarının Ölçme: Pazar Performansı Yakalama
12 Markalama Stratejileri Tasarlama ve Uygulama
13 Yeni Ürün ve Marka Eklentileri Tanıtma ve Adlandırma
14 Zaman İçinde Markaları Yönetme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Strategic Brand Management Kevin. L. KellerEnglish
Strategic Brand Management Kevin. L. KellerEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları