DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
PZR 509PAZARLAMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Pazarlama araştırması doğru ve faydalı bilginin sağlanmasında kilit bir rol oynamaktadır. Bu dersin amacı pazarlama araştırması sürecini aşamalarıyla ele almaktır. Dersin içeriğinde; pazarlama araştırmasının tanımı ve ön aşamaları, araştırma tasarımının şekillendirilmesi ve veri toplama, hazırlama ve analiz.
Ders İçeriği Pazarlama araştırmasının tanımı ve ön aşamaları, araştırma tasarımının şekillendirilmesi, problemi ve veri toplama süreci, hazırlama, analiz konuları ve örnek uygulamalar.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1bilimsel araştırma yönteminin öneminin kavranması
2kalitatif ve kantitatif araştırma tekniklerinin öğrenilmesi
3tutum ölçekleri ve tutumların ölçülmesinin öğrenilmesi
4bilgi toplama, analizi ve raporlanması sürecinin öğrenilmesi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler21530
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11717
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)21530
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1SELÇUK BURAK HAŞILOĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  PZR 509 Dersin Adı:  PAZARLAMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR SELÇUK BURAK HAŞILOĞLU E-Mail:  hasiloglu@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2705, 296 2705,
Ders Yeri İİBF B0220,
Amaç : Pazarlama araştırması doğru ve faydalı bilginin sağlanmasında kilit bir rol oynamaktadır. Bu dersin amacı pazarlama araştırması sürecini aşamalarıyla ele almaktır. Dersin içeriğinde; pazarlama araştırmasının tanımı ve ön aşamaları, araştırma tasarımının şekillendirilmesi ve veri toplama, hazırlama ve analiz.
İçerik : Pazarlama araştırmasının tanımı ve ön aşamaları, araştırma tasarımının şekillendirilmesi, problemi ve veri toplama süreci, hazırlama, analiz konuları ve örnek uygulamalar.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Pazarlama araştırmasına giriş
2 Pazarlama araştırması süreci
3 Keşifsel araştırma ve kalitatif çalışmalar
4 İkincil veri toplama
5 Anket ile veri toplama
6 Anket ile veri toplama
7 Araştırma tasarımı
8 Gözlem ve Deney
9 Ölçme ve Ölçekleme
10 Anket tasarımı
11 Örnekleme
12 Veri analizine giriş
13 Veri analizi
14 Uygulamalar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları