DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YOR 511İŞGÖREN VE YÖNETİCİ MOTİVASYONU3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı iş görenleri ve üst yöneticileri motive etmek amacıyla motivasyon teorisini, kavramı, araçları, teknikler, yöntemleri ve süreçleri öğrenmektir.
Ders İçeriği Motivasyon kavramı, motivasyonun iş gören ve yönetici açısından önemi, motivasyon kuramları, motivasyonda içerik kuramları, motivasyonda süreç kuramları, işletme yönetiminde motivasyon kuramlarının uygulanması, yöneticilerin motive edilmelerinin önemi ve başlıca motivasyon araçları, iş görenlerin motive edilmelerinin önemi ve başlıca motivasyon araçları, motivasyon ve verimlilik arasındaki ilişki motivasyon ve tükenmişlik, iş tatmini ve örgütsel bağlılık ile motivasyon arasındaki ilişki, yönetim yaklaşımlarının motivasyon açısından değerlendirilmesi, iş tasarımı ve motivasyon, örnek olay çalışmaları
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Motivasyonun özel hayatta ve iş hayatındaki yeri ve önemini kavrar.
2Yapılan işle motivasyon sağlamak arasındaki ilişkiyi kurar.
3İş görenlerin ve yöneticilerin motivasyonlarının nasıl arttırılacağını bilir.
4Yönetici pozisyonunda iş görenlerinin motivasyonunu sağlama ve arttırma konusunda hangi araçlardan ve motivasyon kuramlarından yararlanacağını bilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05
ÖK 0154545
ÖK 0244444
ÖK 0355555
ÖK 0455555
Ara Toplam1918191819
Katkı55555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)13565
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13226
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13452
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları