DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ISY 513SOSYAL BİLİMLERDE UYGULAMALI İSTATİSTİK3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı Olayların gözlenerek ilgili verilerin derlenmesi,işlenmesi,analizi ve yorumlanması hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktır.
Ders İçeriği Temel kavramlar, istatistik serileri (frekans dağılımları), olasılık, kesikli rassal değişkenler ve olasılık dağılımları, sürekli rassal değişkenler ve normal dağılım, örnekleme, istatistiksel tahminleme, hipotez testleri, ki-kare testi, basit doğrusal regresyon, korelasyon, varyans analizi, zaman serisi çözümlemesi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İstatistik kavramları, ve fonksiyonları tanımlayabilirler.
2Bir sistem analizi içinde işletmenin verileri derlenerek bilimsel olarak açıklanabilirler.
3İşletme yönetiminde öncelikle araştırma konusuna uygun birimin ve ilgilenilen değişkenin belirlenmesine yardımcı olunabilir.
4Sorunları ve sorunlarının çözüm yöntemleri hakkında bilgi sahibidirler ve konuda istatistiki çalışmalar yapabilirler.
5Bilim ve teknojiye bağlı olarak değişen belirsizlikleri tahmin ve karar vermeye yönelik yöntemlerle çalışmalar yapılabilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05
ÖK 0154545
ÖK 0254445
ÖK 0354545
ÖK 0445455
ÖK 0554545
Ara Toplam2421232125
Katkı54545

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)13565
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13226
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13452
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları