DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SKHY 518SAĞLIK KURUMLARINDA KURUMSAL YÖNETİM3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Çağdaş kurumların içinde bulunduğu çevrede yer alan hukuksal koşullar kurumların işleyişini önemli derecede etkilemekte ve bu durum, yönetim kurullarının kurumları kontrol etme mekanizmalarını giderek güçlendirmektedir. Kurul, bir yanda hukuksal koşullara uygun bir işleyişi sağlamak durumundayken, diğer yanda ise uzun vadede başarıyı getirecek stratejilerin oluşturulması ve uygulanması için gerekli koşulları yerine getirmekle yükümlüdür. Küreselleşmeyi ve yerel çevre koşularını birlikte düşündüğümüzde, bu iki yükümlülüğün aynı anda yerine getirilmesi oldukça zor görünmektedir. Bu nedenle, günümüz organizasyonlarının içsel ve dışsal denetim mekanizmaları, risk yönetimi ve rekabetçi davranışlar arasında dengeli ve eşgüdümlü etkinlikler gerçekleştirmeleri kaçınılmaz olmuştur.
Ders İçeriği Bu ders kapsamında bir kurumun etkinliği ve uzun vadede başarılı olması için gerekli kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde; kurumun işleyişi, işletme yönetiminin sınırları ötesinde ele alınacak, bir organizasyonun en iyi performansı için gerekenler üzerinde durulacak ve yönetim kurulu ile işletme yönetiminin kurumun değerini maksimize etmek için neler yapabileceği tartışılacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kurumsal yönetime ilişkin konuları tartışabilmek
2Kurumların, sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirirken yaşamlarını nasıl sürdürebilecekleri sorusuna ilişkin yorumlar getirmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05
ÖK 0155555
ÖK 0255555
Ara Toplam1010101010
Katkı55555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)13565
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13226
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13452
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları