DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CEE 539ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE OTORİTE3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Çalışma ilişkilerinde otoritenin kurumsallaşmasının boyutlarını incelemek, çalışma olgusunu otorite, disiplin, iktidar ve itaat ilişkileriyle birlikte değerlendirmek.  
Ders İçeriği Otorite/iktidar olgularının tarihsel ve kavramsal düzeylerde tartışılması, otoritenin üretim ilişkilerinde ekonomi-politik konumlanması, otoritenin doğasıyla birleşen üretim rasyonalitesi: Sanayi Devrimi yılları ve sonrasında üretim rasyonalitesi, fordist ve postfordist üretim biçimlerinde çalışma olgusu ve otorite, küresel kapitalizmin üretim-bölüşüm ilişkilerine dair kuramsal yaklaşımlar. 
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Çalışma olgusunun çok boyutlu ve çok katmanlı niteliğinin çözümlenmesi
2Otoritenin çalışma ilişkilerinde ve toplumsal işbölümünde yeniden üretim çerçevesinde kavranması

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05
ÖK 0145454
ÖK 0255555
Ara Toplam9109109
Katkı55555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)13565
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13226
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13452
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları