DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CEE 527İÇGÖÇ VE İŞGÜCÜ PİYASALARI3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı "Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere ülke sınırları içindeki nüfus hareketlerinin yerel, bölgesel ve ulusal işgücü piyasaları üzerindeki etkilerine ilişkin araştırma ve çözümleme yapma kabiliyeti kazandırmaktır. İçerik: İçgöç kavramı ve kapsamı, göç tipolojileri, göç ve kentleşme, göç ve gecekondulaşma, göçmenlerin işgücü piyasasında bütünleşmesi, göç ve yerel işgücü piyasalarının oluşumu, göç ve bölgesel işgücü piyasalarında dönüşüm, ülke içi nüfus hareketlerinin ulusal işgücü piyasası üzerine etkileri, göçmen kadınlar ve işgücüne katılım, göçmen çocukların işgücü piyasasındaki konumu, göçmenlerin vasıf/nitelik düzeyleri ve işgücü piyasasındaki dağılımları, dışgöçün içgöç ve yerel işgücü piyasasına etkileri, içgöçün dışgöç ve ulusal işgücü piyasasındaki dönüşüme etkileri, genel değerlendirme. "
Ders İçeriği İçgöç Kavramı ve kapsamı, içgöçün yerel işgücü piyasalarının oluşumuna etkisi, kentleşme ve işgücü piyasaları, göç ve işgücü piyasalarında bölümlenme, sanayi politikaları ve göç etkileşimi, göç ve işgücü piyasalarında dönüşüm, göç ve enformelleşme, göç ve kayıtdışı istihdam
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İşgücü piyasası kavramını öğrenmek
2İçgöçün yerel işgücü piyasasının oluşumuna etkisini öğrenmek
3İçgöçün yerel işgücü piyasasında dönüşüm sağlama etkisini bilmek
4İçgöç işgücü piyasası etkileşimini bilmek
5Yerel işgücü piyasalarının geleceği hakkında çözümleme yapabilmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05
ÖK 0154545
ÖK 0255555
ÖK 0355555
ÖK 0445454
ÖK 0543545
Ara Toplam2322242324
Katkı54555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)13565
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13226
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13452
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları