DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CEE 513ULUSLARARASI İŞGÜCÜ HAREKETLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Uluslararası ve ulusal alanda işgücü hareketlerinin sosyo-ekonomik nedenlerinin ve hareketlerin etkilerinin araştırılması
Ders İçeriği Uluslararası ve ulusal alanda işgücü hareketlerinin sosyo-ekonomik nedenlerinin ve hareketlerin etkilerinin araştırılması dersin kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsamda ders; Göç kavramı, Çeşitli göç tanımları, Ulusal ve uluslararası alanda göçlerin nedenleri. İşgücü hareketlerin gelişimi, Beyin göçü, luslararası işgücü göçlerinin yöneldiği ülkeler, Türkiye’de beyin göçü, Göçü engelleyici ya da özendirici politikalar, Çin işgücü piyasasının, diğer işgücü piyasalarına etkileri, Nitelikli ve niteliksiz işgücü piyasalarına etki, İşgücü piyasası yoluyla ülke ekonomilerine etki, Göçlerin ekonomik etkilerinin uygulamalı ekonometrik analizi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Dış göç ve işgücü piyasası kavramlarını öğrenmek
2Dışgöçün işgücü piyasalarına etkisini öğrenmek
3Dış göçün ülke işgücü piyasasında dönüşüm sağlama etkisini bilmek
4Dışgöç işgücü piyasası etkileşimini bilmek,
5Dış göç ve ekonomik etkileri hakkında çözümleme yapabilmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05
ÖK 0154544
ÖK 0254554
ÖK 0354555
ÖK 0455555
ÖK 0554545
Ara Toplam2521252323
Katkı54555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)13565
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13226
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13452
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları