DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKT 546KAMU EKONOMİSİ3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye, devletin iktisadi faaliyetlerinin niteliği ve bunların birey, toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirme yetisi sağlamaktır. Devletin birey ve toplumla olan ilişkisinin, iktisadi, politik ve hukuki analizi yapılmaktadır. Bu bağlamda ilkin neoklasik iktisat bağlamında kamu kesiminin piyasa ile bağlantısı, kamu malları, kamu harcamaları ve kamu gelirlerinin/vergilerin nitelikleri ve birey ve toplum üzerindeki etkileri incelenmektedir. Daha sonra ise kamu kesiminde karar almanın politik/kurumsal özellikleri vurgulanmakta, kamusal tercihler (public choices)ve sosyal tercihler(social choice) teorilerine değinilmektedir. Ayrıca maliye politikasının etkinliği tartışılmaktadır.
Ders İçeriği Kamu ekonomisi disiplinine tarihsel bakış, kamu kesiminin yapısı ve büyüklüğü, piyasa ekonomisinin işleyiş modelleri ve son olarak piyasa aksaklıkları ve devletin rolünün analizi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kamu ekonomisi için gerekli temel kavram ve prensipleri tanımlar.
2Temel kamu ekonomisi teorilerini açıklar.
3Sosyal refah fonksiyonu oluşumlarını açıklar.
4Piyasa mekanizması ile dışsallıklar arasındaki ilişkileri analiz eder.
5Vergilerin tasarruf, yatırım ve emek piyasasına etkilerini analiz eder.
6Devletin rolünün ekonomideki etkilerini değerlendirir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05
ÖK 0144444
ÖK 0255555
ÖK 0345454
ÖK 0454545
ÖK 0554545
ÖK 0655544
Ara Toplam2827282627
Katkı55545

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)13565
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13226
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13452
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları