DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKT 542EKONOMİK KALKINMA3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı KALKINMA TEORİLERİ VE GELİŞİMİ KALKINMA İKTİSADININ TEORİK TEMELLERİ NEO-KLASİK KALKINMA TEORİLERİ AZGELİŞMİŞLİĞİ ULUSLARARASI ETKİLERLE AÇIKLAYAN TEORİLER
Ders İçeriği Kalkınmanın Merhaleleri,Kalkınma ve Azgelişmişlik: Azgelişmişlik Ülkelerin Özellikleri; Az Gelişmişlik Teorileri: Ekonomik yaklaşımlar, sosyo-kültürel yaklaşımlar; Sermaye Birikimi ve Teknoloji: Kalkınma ve sermaye, Kalkınma ve teknoloji; Kalkınmanın Finansmanı: İç finansman, Dış finansman; Kalkınma ve İnsan Unsuru: Nüfus, İnsana yatırım, İstihdam; Kalkınma ve Dış Ticaret: Kalkınma ve uluslararası işbölümü, Koruyucu dış ticaret; Kaynak Dağılımı: Teorik temeller, Azgelişmiş ülkelerde kaynak dağılımı; Sanayileşme Stratejileri: İçe ve Dışa Dönük Sanayileşme; Sürdürülebilir kalkınma: Doğal kaynaklar, Çevre
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Çeşitli azgelişmişlik teorileri ve pratiği hakkında bilgi kazanır
2Gelişme sürecine yönelik uluslar arası göstergeleri yorumlar
3Azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gelişme problemlerini analiz eder
4Ulusal ve uluslararası kalkınma stratejilerini karşılaştırır ve birleştirecek analizler yapar
5Kalkınma sorunlarını ve çözümlerini anlayacak bilgiyi kazanır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05
ÖK 0155555
ÖK 0254545
ÖK 0354545
ÖK 0454545
ÖK 0554545
Ara Toplam2521252125
Katkı54545

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)13565
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13226
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13452
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2011-2012 Bahar1ALİ İHSAN KARAALP

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IKT 542 Dersin Adı:  EKONOMİK KALKINMA
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2011-2012 Bahar
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : KALKINMA TEORİLERİ VE GELİŞİMİ KALKINMA İKTİSADININ TEORİK TEMELLERİ NEO-KLASİK KALKINMA TEORİLERİ AZGELİŞMİŞLİĞİ ULUSLARARASI ETKİLERLE AÇIKLAYAN TEORİLER
İçerik : Kalkınmanın Merhaleleri,Kalkınma ve Azgelişmişlik: Azgelişmişlik Ülkelerin Özellikleri; Az Gelişmişlik Teorileri: Ekonomik yaklaşımlar, sosyo-kültürel yaklaşımlar; Sermaye Birikimi ve Teknoloji: Kalkınma ve sermaye, Kalkınma ve teknoloji; Kalkınmanın Finansmanı: İç finansman, Dış finansman; Kalkınma ve İnsan Unsuru: Nüfus, İnsana yatırım, İstihdam; Kalkınma ve Dış Ticaret: Kalkınma ve uluslararası işbölümü, Koruyucu dış ticaret; Kaynak Dağılımı: Teorik temeller, Azgelişmiş ülkelerde kaynak dağılımı; Sanayileşme Stratejileri: İçe ve Dışa Dönük Sanayileşme; Sürdürülebilir kalkınma: Doğal kaynaklar, Çevre
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kalkınma İktisadının Evrimi
2 Kalkınmada Temel Akımlar
3 İktisadi Büyüme ve Kalkınma
4 Kalkınma Açığı ve Yakınsama
5 Kalkınma Açığı ve Iraksama
6 Azgelişmişliğin Nedenleri
7 Vize Sınavı
8 Kalkınma Sürecinde Yapısal Değişim
9 Dual Kalkınma Modelleri ve Kırdan Kente Göç
10 Kalkınmanın Faktörleri
11 Kalkınmanın Faktörleri
12 Kaynakların Dağıtımı
13 Dengeli ve Dengesiz Büyüme
14 Yatırım Kriterleri ve Dışsal Ekonomiler
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Kaynak, Muhteşem (2007), Kalkınma İktisadı, (2. Baskı), Gazi Kitabevi, AnkaraTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları