DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKT 532GENEL DENGE ANALİZİ3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Genel denge teorisinin gelişiminin ve uygulamalarının incelendiği bu dersin amacı, öğrencilerin genel denge alanındaki teorik çalışmaları ve yeni gelişmeleri izleyebilecek, uygulamalı çalışmalar gerçekleştirebilecek donanıma sahip olmalarıdır.
Ders İçeriği Genel denge teorisi ve rekabetçi denge, optimal üretim ve tüketim dağıtımı , statik çoklu rekabetçi denge, optimal üretim ve tüketim
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ekonomik ve toplumsal olayları, iktisat ve ilgili disiplinlerin öğretileri doğrultusunda çözümleyebilir,olguları yorumlayabilir ve sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir.
2İktisadın temel sorunsalını kavramış, gerek tüketici birim olarak bireyin, gerek üretici birim olarak firmanın, kısa, orta ve uzun dönemde farklı piyasa yapılarındaki davranışlarını çözümleyerek tartışabilir.
3Ulusal ekonomilerin karşılaşabilecekleri, işsizlik, enflasyon, gelir bölüşümü, cari açık gibi sorunları, para arzı, faiz haddi, kamu harcamaları, vergiler, döviz kuru gibi iktisadi politika araçları ile bağlantılı olarak açıklayabilir ve çözüm önerileri üretebilir
4Küresel çağda giderek önemi artan uluslararası ekonomik gelişmelerle, gerek birey ve firma faaliyetleri, gerekse ulusal ekonomilerin sorunları arasındaki bağlantıları kurarak, karşılıklı etkileşimlerini açıklayabilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05
ÖK 0155555
ÖK 0255555
ÖK 0355555
ÖK 0455555
Ara Toplam2020202020
Katkı55555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)13565
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13226
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13452
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları