DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKT 805EKONOMETRİK UYGULAMALAR3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı E-views ve stata ekonometrik yazılım programları kullanılarak temel ekonometrik tekniklerin anlatılması. Bu tekniklerin ekonomik teorilerin test edilmesinde nasıl kullanıldığının ve elde edilen bulguların nasıl yorumlanacağının öğretilmesi
Ders İçeriği Tek değişkenli ve çok değişkenli doğrusal regresyon modeli ve tahmini, hipotez testleri, tahmin sorunlarının saptanması ve düzeltilmesi, araç değişken ve iki aşamalı en küçük kareler yöntemi, zaman serileri model ve yöntemleri
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ekonometrik modelleme için gerekli veri analizini ve düzenlemesini yapar
2Tek değişkenli ve çok değişkenli basit doğrusal regresyon modeli tahminini yapar ve bulguları yorumlar
3Hipotezleri test eder
4Zaman serileri modellerini tahmin eder ve bulgularını yorumlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05
ÖK 0144444
ÖK 0255555
ÖK 0345454
ÖK 0454545
Ara Toplam1818181818
Katkı55555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)13565
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13226
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13452
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU