DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKT 507EKONOMETRİ3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı temel ekonometrik teknikler ile ilgili teorik altyapıyı öğrencilere kazandırmak ve bağımsız araştırma yapabilmeye hazırlamaktır.
Ders İçeriği İstatistiki kavramların tekrarı, klasik regresyon analizi, Enküçük karaler tahmin edicilerinin sonlu örneklem ve büyük örneklem özellikleri, maksimum olabilirlik tahmini, regresyon modelleri için hipotez testleri, otokorelasyon, değişen varyans, araç değişkenler ile tahmin, GMM ile tahmin, panel veri modelleri, dinamik panel modelleri, regresyon denklem sistemleri
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ekonometrik teknikleri etkin bir şekilde kullanabilmek için gerekli ilkeleri kavramak
2Ekonometrik modellemede kullanılan paket programlarını kullabilme becerisini geliştirme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05
ÖK 0144444
ÖK 0255555
Ara Toplam99999
Katkı55555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)13565
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13226
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13452
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları