DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBR 247LİDERLİK VE GRUP DİNAMİĞİ2 + 03. Yarıyıl3,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilerin lideri olduğu grubu kontrol edebilme ve uygun liderlik modellerini uygulayabilme bilgi, beceri ve deneyiminin kazandırmak.
Ders İçeriği Liderliğin tanımı ve liderlik tipleri, grup ve grup özellikleri, örgüt, örgüt kültürü ve liderin grup üzerindeki etkileri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Grubun insan yaşamı içindeki rol ve önemini kavrar
2Grup içi ve gruplar arası etkileşim kurabilir.
3Liderlik yaklaşımlarını analiz eder.
4Spor, Liderlik ve Grup ilişkisini kurabilir
5Grup dinamiğini sağlayan etkinlikleri bilir ve uygular.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)11111
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)21224
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


91

3,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1ELİF BOZYİĞİT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBR 247 Dersin Adı:  LİDERLİK VE GRUP DİNAMİĞİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ELİF BOZYİĞİT E-Mail:  ebozyigit@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1406,
Ders Yeri SBF A0120,
Amaç : Öğrencilerin lideri olduğu grubu kontrol edebilme ve uygun liderlik modellerini uygulayabilme bilgi, beceri ve deneyiminin kazandırmak.
İçerik : Liderliğin tanımı ve liderlik tipleri, grup ve grup özellikleri, örgüt, örgüt kültürü ve liderin grup üzerindeki etkileri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ders ve literatür tanıtımı
2 Liderlik kavramı, Liderlik nedir?
3 Liderlik özellikleri, fonksiyonları, yaklaşımları ve kuramları
4 Liderlik davranış modelleri
5 Spor ve Liderlik ilişkisi
6 Grup ve grup dinamiği ile ilgili kavram ve tanımlar
7 Grup oluşum evreleri, grup yapısı, normlar, roller
8 Spor ve grup dinamiği
9 Ara sınav
10 Grup dinamiğinin yapısı ve liderlik
11 Grup yönetimi ve liderlik, liderin sorumlulukları
12 Spor organizasyonlarında lider özellikleri
13 Rekreasyon liderliği
14 Sporda liderliğin değerlendirilmesi ve eleştirilmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Koçel, T (2010). işletme Yöneticiliği, Beta yayınları, 12. baskı, İstanbulTürkçe
Can, H. (2008). Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, AnkaraTürkçe
TORDKİLSEN, G. (2005) Leisure and Recration Management. 5. Baskı. EveFN Spon. London. New York. Tokyo. Melburne. MadrasEnglish
Koçel, T (2010). işletme Yöneticiliği, Beta yayınları, 12. baskı, İstanbulTürkçe
Can, H. (2008). Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, AnkaraTürkçe
TORDKİLSEN, G. (2005) Leisure and Recration Management. 5. Baskı. EveFN Spon. London. New York. Tokyo. Melburne. MadrasEnglish
Eren, E. (2010). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. 12. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav20Ara Sınav
Ödev30Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları