DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBR 145SPOR VE SERBEST ZAMAN SOSYOLOJİSİ2 + 01. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Yeryüzünde insanın ortaya çıkışı, insan ve insanlığın evrimi, evrim sürecinde yaşananlar, ilkel yaşam biçiminden modern yaşam biçimine geçiş, sporun ortaya çıkışı, sporun sosyolojik bir olay haline gelmesi, insanların yaşam biçimi olması. Kulüpler, Federasyonlar, Organizasyonlar, Siyasi, Ekonomik, Kültürel, Tanıtım Etkinliklerinin Anlaşılması. Bu dersin kapsamında spor sosyolojik boyut açısından değerlendirilerek, sosyoloji ve spor sosyolojisi ile ilgili teorilere, kavramlara, prensiplere ve uygulamalara yer verilecektir. Ayrıca, serbest zamanların bireysel ve toplumsal gelişmedeki önemini belirterek, toplumsal, kırsal-kentsel yapı ile çocukların, gençlerin, yetişkinlerin, yaşlıların ve engellilerin özelliklerini tanıtarak, bu gruplarda serbest zaman etkinliklerinin hangi işlevi üstlendiği ve hangi kurumlar aracılığıyla serbest zaman etkinliklerinin düzenlenmesi gerektiği konusunda sosyoloji temelli bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Ders İçeriği Sporun toplumsal bir kurum niteliği kazanması, oyun, tarihsel boyutları ile sporsal etkinlikler, farklı toplumların sporu ele alışları, sosyolojik açıdan sporun işlevi, spor alanlarındaki saldırganlık ve nedenleri konuları ele alınır. Serbest zamanın tanımı, birey ve toplum açısından önemi, üretim ve tüketim bağlamında serbest zamanın oluşumu, tarihsel süreç içerisinde gelişimi, toplumların kültürel yapılarına ve toplum içindeki farklı sosyo-kültürel yapılara göre geçmişten günümüze serbest zamanın değerlendirilmesi, eğlence kültürü, popüler kültür ve serbest zaman ilişkisi, toplumumuzda konularına yer verilmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Geleneksel eski ilkel toplumlarda sporun ele alınışını kavrar, anlamlandırır.
2Modern, gelişilmiş, ilkel toplumlarda sporun ele alınışını kavrar, anlamlandırır.
3Toplumların gelişiminde sosyolojik bir olgu olarak sporu yorumlar, uygular.
4Spor organizasyonlarını sosyal hayatın içinde algılar, etkilerini bilir, destek verir.
5Sporun barışa ve çatışmaya neden olabileceğini bilir, şiddete karşı, fairplaye destek verir.
6Serbest zamanın bireysel olduğu kadar toplum içinde önemli olduğunu kavrarlar.
7Eski ve Modern toplumlarda serbest zamanın nasıl sosyolojik bir olgu olduğunu anlamlandırır.
8Serbest zaman etkinliklerinin yaşam kalitesi üzerine etkilerini, bilir, kavrar uygular.
9Serbest zaman etkinliklerini elinde bulundurduğu toplumsal şartlarda düşünerek planlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17
ÖK 01                 
ÖK 02                 
ÖK 03                 
ÖK 04                 
ÖK 05                 
ÖK 06                 
ÖK 07                 
ÖK 08                 
ÖK 09                 
Ara Toplam                 
Katkı00000000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13226
Ödevler2816
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1ARDA ÖZTÜRK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBR 145 Dersin Adı:  SPOR VE SERBEST ZAMAN SOSYOLOJİSİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ARDA ÖZTÜRK E-Mail:  İç Hat:  296 1401,
Ders Yeri SBF A0015, SBF A0017,
Amaç : Yeryüzünde insanın ortaya çıkışı, insan ve insanlığın evrimi, evrim sürecinde yaşananlar, ilkel yaşam biçiminden modern yaşam biçimine geçiş, sporun ortaya çıkışı, sporun sosyolojik bir olay haline gelmesi, insanların yaşam biçimi olması. Kulüpler, Federasyonlar, Organizasyonlar, Siyasi, Ekonomik, Kültürel, Tanıtım Etkinliklerinin Anlaşılması. Bu dersin kapsamında spor sosyolojik boyut açısından değerlendirilerek, sosyoloji ve spor sosyolojisi ile ilgili teorilere, kavramlara, prensiplere ve uygulamalara yer verilecektir. Ayrıca, serbest zamanların bireysel ve toplumsal gelişmedeki önemini belirterek, toplumsal, kırsal-kentsel yapı ile çocukların, gençlerin, yetişkinlerin, yaşlıların ve engellilerin özelliklerini tanıtarak, bu gruplarda serbest zaman etkinliklerinin hangi işlevi üstlendiği ve hangi kurumlar aracılığıyla serbest zaman etkinliklerinin düzenlenmesi gerektiği konusunda sosyoloji temelli bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
İçerik : Sporun toplumsal bir kurum niteliği kazanması, oyun, tarihsel boyutları ile sporsal etkinlikler, farklı toplumların sporu ele alışları, sosyolojik açıdan sporun işlevi, spor alanlarındaki saldırganlık ve nedenleri konuları ele alınır. Serbest zamanın tanımı, birey ve toplum açısından önemi, üretim ve tüketim bağlamında serbest zamanın oluşumu, tarihsel süreç içerisinde gelişimi, toplumların kültürel yapılarına ve toplum içindeki farklı sosyo-kültürel yapılara göre geçmişten günümüze serbest zamanın değerlendirilmesi, eğlence kültürü, popüler kültür ve serbest zaman ilişkisi, toplumumuzda konularına yer verilmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tanışma ve derse giriş
2 Serbest Zamanın tarihsel gelişimi ve temel fonksiyonları
3 serbest zaman: sosyolojik önemi
4 zaman ve serbest zaman: temel kavramlar
5 serbest zaman kullanımının tarihsel arka plan
6 serbest zaman kuramları
7 serbest zaman ve toplumsal tabakalaşma
8 Vize haftası
9 serbest zaman ve toplumsal cinsiyet
10 serbest zaman ve dezavantajlı gruplar-serbest zaman engelleri
11 serbest zaman alt kültürleri
12 serbest zaman hizmetlerinin profesyonelleşmesi
13 serbest zaman ve spor ilişkisi
14 Genel tekrar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Serbest Zaman-Rekreasyon ve Serbest Zaman Eğitimi, Sibel ArslanTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları