DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
GMS 316ANADOLU UYGARLIKLARI VE ANTİK KENTLER3 + 06. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İlk arkeolojik araştırmalar, Anadolu kronolojisi ve antik kentler konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olması.
Ders İçeriği Tarih öncesi çağlardaki uygarlıkların temel özellikleri: Paleolitik çağ, Mezolitik çağ, Neolitik çağ, Tunç çağı; Tarih çağlarındaki uygarlıkların temel özellikleri: Ön tarih uygarlıkları, Demir çağı; Antik Çağda Türkiyenin tarihi coğrafya bölümleri: Thrakia, Aiolis, Bithyia, İonia, Mysia, Phrygia, Kappadokia, Galatia, Paphlagonia; Pontus, İsauria, Laodikeia, Lykaonia, Arzava, Pisidia, Lydia, Karia; Lykia, Pamphilia, Kilikia, Kammagene, Urartu, Masapotamia; Selçuklu Dönemindeki Anadolu: Fetihler ve ilk dönem, Anadolu Selçuklular ve diğer devletler; Osmanlı Dönemindeki Anadolu: Erken Osmanlı Devri, Beylerbeylik ve Sancakları, Tanzimat ve sonrası. Türkiye'deki önemli antik kentlerinin tarihi ve arkeolojik bulguları ile bu kentlerin yapıları ve coğrafi özellikleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İlk arkeolojik araştırmalar, Anadolu kronolojisi ve antik kentler konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olması.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0145444455444544
Ara Toplam45444455444544
Katkı45444455444544

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11616
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1ELVAN ESER

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  GMS 316 Dersin Adı:  ANADOLU UYGARLIKLARI VE ANTİK KENTLER
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ELVAN ESER E-Mail:  İç Hat:  296 7485,
Ders Yeri TUR A0001,
Amaç : İlk arkeolojik araştırmalar, Anadolu kronolojisi ve antik kentler konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olması.
İçerik : Tarih öncesi çağlardaki uygarlıkların temel özellikleri: Paleolitik çağ, Mezolitik çağ, Neolitik çağ, Tunç çağı; Tarih çağlarındaki uygarlıkların temel özellikleri: Ön tarih uygarlıkları, Demir çağı; Antik Çağda Türkiyenin tarihi coğrafya bölümleri: Thrakia, Aiolis, Bithyia, İonia, Mysia, Phrygia, Kappadokia, Galatia, Paphlagonia; Pontus, İsauria, Laodikeia, Lykaonia, Arzava, Pisidia, Lydia, Karia; Lykia, Pamphilia, Kilikia, Kammagene, Urartu, Masapotamia; Selçuklu Dönemindeki Anadolu: Fetihler ve ilk dönem, Anadolu Selçuklular ve diğer devletler; Osmanlı Dönemindeki Anadolu: Erken Osmanlı Devri, Beylerbeylik ve Sancakları, Tanzimat ve sonrası. Türkiye'deki önemli antik kentlerinin tarihi ve arkeolojik bulguları ile bu kentlerin yapıları ve coğrafi özellikleri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası
2 Tarihöncesi Dönemde Anadolu
3 M.Ö. 3.Binde Anadolu
4 M.Ö. 2. Binde Anadolu
5 Asur Ticaret Kolonileri Devrinde Anadolu
6 Hititler
7 Hititler
8 Hititler
9 Hititler
10 Frigler
11 Lidyalılar
12 Urartular
13 Antik Anadolu Kentleri (Batı Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bl.)
14 Antik Anadolu Kentleri (Doğu ve G.Doğu Anadolu Bl.)
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Khurt, Amelie,. Eskiçağ'da Yakındoğu I-II, 2009. Akurgal, Ekrem., Anadolu Kültür Tarihi, İstanbul 2002. Sevin, Veli., Anadolu Arkeolojisi, İstanbul 2003. Gür, Selçuk., İlk İnsandan Selçuklu'ya Anadolu Uygarlıkları ve Antik Şehirler, İstanbul 2007.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları