DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TURI 406KÜLTÜR VE TURİZM3 + 08. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu Dersin Amacı; Kültür Ve Kültürlerarası İletişim Kavramlarını İrdelemek, Bu Kavramları Etkileyen Unsurları Aktarmak Ve Turizmin Kültür Üzerindeki Etkilerini Tartışmaktır.
Ders İçeriği Kültürün Unsurları Ve Kültürlerarası İletişim; Kültürlerarası İletişimi Engelleyen Unsurlar; Alt Kültürler Alt Gruplar; Kimlik Kavramı Ve Farklılık; Dağıtım Modelleri, Kültürel İkonlar, Kültürel Hegemonya; Kültürlerarası İletişim Ve Dil; Kültürlerarası İletişim Ve Sözel Olmayan Mesajlar; Kültür Soku; Kültürlerarası İletişim Ve Kitle İletişim Araçları; Reklam.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1KÜLTÜR VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAR.
2KÜLTÜR VE KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ KAVRAR.
3KÜLTÜRÜN TURİZM, TURİZMİN KÜLTÜR ÜZERİNE ETKİLERİNİ TARTIŞIR.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0145454444444444
ÖK 02              
ÖK 03              
Ara Toplam45454444444444
Katkı12121111111111

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)188
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13030
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)22040
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1SERAP ALKAYA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TURI 406 Dersin Adı:  KÜLTÜR VE TURİZM
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SERAP ALKAYA E-Mail:  salkaya@pau.edu.tr, İç Hat:  296 7463,
Ders Yeri TUR A0206,
Amaç : Bu Dersin Amacı; Kültür Ve Kültürlerarası İletişim Kavramlarını İrdelemek, Bu Kavramları Etkileyen Unsurları Aktarmak Ve Turizmin Kültür Üzerindeki Etkilerini Tartışmaktır.
İçerik : Kültürün Unsurları Ve Kültürlerarası İletişim; Kültürlerarası İletişimi Engelleyen Unsurlar; Alt Kültürler Alt Gruplar; Kimlik Kavramı Ve Farklılık; Dağıtım Modelleri, Kültürel İkonlar, Kültürel Hegemonya; Kültürlerarası İletişim Ve Dil; Kültürlerarası İletişim Ve Sözel Olmayan Mesajlar; Kültür Soku; Kültürlerarası İletişim Ve Kitle İletişim Araçları; Reklam.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kültür Tarihi ve Kültürel Değişimler
2 Kültürel Antropoloji
3 Avrupa ve Anadolu Kültürlerine Genel Bakış
4 Küreselleşme,Dijital Gelişmeler ve Turizm
5 Kültürler ve Turist Davranışları
6 Kültürler ve Turist Davranışları
7 Turizm ve Kimlik
8 Turizm ve Kimlik
9 Turist Kültürlerinin Yapısı
10 Turist Kültürlerinin Yapısı
11 Küresel Turizm ve Yerel Kültürler
12 Küresel Turizm ve Yerel Kültürler
13 Kültür Turizmi Kavramı
14 Kültür Turizminin Özellikleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları