DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TURI 304BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3 + 06. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bilime ilişkin temel kavramları tanımak; bilimin temel özelliklerini, işlevlerini ve amaçlarını kavramak; nicel ve nitel araştırma tekniklerinin özelliklerini kavrayarak yapılacak bilimsel araştırmalarda uygun yöntemi seçebilmek; veri toplama, verileri yorumlama ve raporlaştırma becerilerini geliştirmek.
Ders İçeriği 1.Hafta: Bilimin Temel İşlevleri ve Nitelikleri Bilimsel Yöntem ve Aşamaları 2. Hafta: Bilimsel Araştırma Türleri 3. Hafta: Bilimsel Etik 4. Hafta: Araştırma Yöntemlerinde Temel Dönüşümler 5. Hafta: Problemin Tanımlanması Değişken ve değişken türleri 6. Hafta: Nicel Araştırma Desenleri 7. Hafta: Nitel Araştırma Desenleri 8. Hafta: Örnekleme Yöntemleri 9. Hafta: Veri Toplama Araçları 10. Hafta: Verilerin Analiz Edilmesi 11. Hafta: Raporlaştırma 12. Hafta: Bilimsel Çalışmaların Değerlendirilmesi 13. Hafta: Bilimsel Çalışmaların Değerlendirilmesi 14. Hafta: Araştırma Önerisi Tasarımı
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bilimsel araştırmanın temellerini açıklar
2Bilimsel araştırma yönteminin öneminin farkında olur
3Bilimsel yöntemin aşamalarını açıklar
4Bilimsel araştırma yöntemlerinde temel dönüşümleri (niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri) açıklar
5Alanıyla ilgili herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları değerlendirir
6Özgün bir araştırma problemi belirler
7Araştırma problemine uygun araştırma modelini seçer
8Uygun örnekleme tekniklerini kullanır
9Uygun veri toplama tekniğini seçer
10Veri toplama aracının özelliklerini inceler
11Verilerini hangi yolla analiz edebileceğini açıklar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0144454334544433
ÖK 0255544454554445
ÖK 0334554453345445
ÖK 0444454545534453
ÖK 0545543445454344
ÖK 0644543445544343
ÖK 0754543453445454
ÖK 0844455344543444
ÖK 0933445554454454
ÖK 1033454345355453
ÖK 1154344543344555
Ara Toplam4444484943444745464746434843
Katkı44444444444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)188
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13030
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13636
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)22040
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1SERKAN BERTAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TURI 304 Dersin Adı:  BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT SERKAN BERTAN E-Mail:  sbertan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 7457,
Ders Yeri TUR A0307,
Amaç : Bilime ilişkin temel kavramları tanımak; bilimin temel özelliklerini, işlevlerini ve amaçlarını kavramak; nicel ve nitel araştırma tekniklerinin özelliklerini kavrayarak yapılacak bilimsel araştırmalarda uygun yöntemi seçebilmek; veri toplama, verileri yorumlama ve raporlaştırma becerilerini geliştirmek.
İçerik : 1.Hafta: Bilimin Temel İşlevleri ve Nitelikleri Bilimsel Yöntem ve Aşamaları 2. Hafta: Bilimsel Araştırma Türleri 3. Hafta: Bilimsel Etik 4. Hafta: Araştırma Yöntemlerinde Temel Dönüşümler 5. Hafta: Problemin Tanımlanması Değişken ve değişken türleri 6. Hafta: Nicel Araştırma Desenleri 7. Hafta: Nitel Araştırma Desenleri 8. Hafta: Örnekleme Yöntemleri 9. Hafta: Veri Toplama Araçları 10. Hafta: Verilerin Analiz Edilmesi 11. Hafta: Raporlaştırma 12. Hafta: Bilimsel Çalışmaların Değerlendirilmesi 13. Hafta: Bilimsel Çalışmaların Değerlendirilmesi 14. Hafta: Araştırma Önerisi Tasarımı
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Araştırma Nedir, Bilimsel Araştırma Amaçları, Bilimsel Araştırmanın Yararları
2 Araştırma Yöntemlerinin Yararları Nitel, Nicel Araştırma
3 Araştırma Tasarımı, Araştırma Tasarım Süreci
4 Veri Toplama ve Analizi
5 Nicel Araştırma Yöntemleri
6 Ölçeğin Belirlenmesi
7 Nitel Araştırma Yöntemleri
8 Veri Toplama
9 Veri Analizi
10 Nitel Araştırmalarda Veri Analizi
11 Nicel Araştırmalarda Veri Analizi
12 Bilimsel Yazım ve Yayım
13 Araştırma Etiği
14 Hakemli Dergi ve Konferans Yayımı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Bilimsel Araştırma Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları