DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TURI 202TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI3 + 04. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilere kamu düzeyindeki plan ve politikaları anlama, yorumlama ve geliştirme becerilerini sağlamaktır.
Ders İçeriği Bu derste genel olarak plan ve politika ile ilgili terminoloji verildikten sonra, Türk turizm politika ve stratejileri ele alınacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Politika ve planlama kavramlarını öğrenir.
2Turizm şura kararları ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023'ün önemini yorumlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0154554555555555
ÖK 0245455555555555
Ara Toplam999109101010101010101010
Katkı55555555555555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)188
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13030
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)22040
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1MURAT BAYRAM

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TURI 202 Dersin Adı:  TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT MURAT BAYRAM E-Mail:  mbayram@pau.edu.tr, İç Hat:  296 7461,
Ders Yeri TUR A0206,
Amaç : Öğrencilere kamu düzeyindeki plan ve politikaları anlama, yorumlama ve geliştirme becerilerini sağlamaktır.
İçerik : Bu derste genel olarak plan ve politika ile ilgili terminoloji verildikten sonra, Türk turizm politika ve stratejileri ele alınacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 PLAN VE POLİTİKA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE TURİZM POLİTİKASI
2 PLANLAMA YAKLAŞIMI AÇISINDAN TURİZM VE TURİZM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
3 PLANLAMA YAKLAŞIMI AÇISINDAN TURİZM SİSTEMİ
4 TURİZMİN BÖLGESEL GELİŞME SINIRLARI VE BÖLGESEL ETKİLERİ
5 TURİZMİN BÖLGESEL GELİŞME SINIRLARI VE BÖLGESEL ETKİLERİ
6 TURİZMİN FAYDA - MALİYET DENGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
7 TURİZM PLANLAMASI VE TÜRLERİ
8 BÖLGESEL TURİZM PLANLAMASI
9 BÖLGESEL TURİZM PLANLAMASI
10 BÖLGENİN TURİZM PAZARLARI VE REKABET ANALİZİ
11 TÜRK TURİZM PLANLAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR
12 ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA TURİZM PLANLAMA VE POLİTİKA YAKLAŞIMLARI
13 ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA TURİZM PLANLAMA VE POLİTİKA YAKLAŞIMLARI
14 TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASINDA YENİ NESİL MEDYANIN ETKİSİ
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Orhan İÇÖZ - Turgut VAR - İbrahim İLHAN, Turizm Planlaması ve Politikası Turizmde Bölgesel Planlama 2. BasımTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları