DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TURI 108İSTATİSTİK3 + 02. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı iktisat ve işletme temelli karar verme problemlerine yönelik verileri toplama, işleme, değerlendirme, yorumlama ve istatistiksel muhakeme yetenek ve becerisini geliştirmektir.
Ders İçeriği Olasılık Teorisi, Örnek, Ana Kütle, Frekanslı Seri Kavramları, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Hipotez Testleri, Ki-Kare Analizi, Normal Dağılıma Dayanan Analizler, T Testi, Bilinmeyen Bir Ana Kütle Ortalamasının Tahmin Edilmesi, Regresyon ve Korelasyon Analizi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İstatistik ile ilgili kavramları açıklar
2Veri ölçümleme ve ölçekleri açıklar
3Örnekleme ve Örnekleme dağılımlarını açıklar
4Hipotez testlerini açıklar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0144444444444444
ÖK 0233333333333333
ÖK 0333333333333333
ÖK 0433333333333333
Ara Toplam1313131313131313131313131313
Katkı33333333333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11616
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1SERAP ALKAYA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TURI 108 Dersin Adı:  İSTATİSTİK
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SERAP ALKAYA E-Mail:  salkaya@pau.edu.tr, İç Hat:  296 7463,
Ders Yeri TUR A0206,
Amaç : Bu dersin amacı iktisat ve işletme temelli karar verme problemlerine yönelik verileri toplama, işleme, değerlendirme, yorumlama ve istatistiksel muhakeme yetenek ve becerisini geliştirmektir.
İçerik : Olasılık Teorisi, Örnek, Ana Kütle, Frekanslı Seri Kavramları, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Hipotez Testleri, Ki-Kare Analizi, Normal Dağılıma Dayanan Analizler, T Testi, Bilinmeyen Bir Ana Kütle Ortalamasının Tahmin Edilmesi, Regresyon ve Korelasyon Analizi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 DERSE GİRİŞ
2 Bilimsel Bilginin Ortaya Çıkışı
3 Bilimsel Araştırma Teknikleri
4 Nitel - Nicel Araştırma Yöntemleri
5 İstatistik ve ilgili kavramlar
6 Röleve, Birim, İndis, Evren, Örneklem
7 Diziler ve histogram
8 Arasınav
9 Diziler, Bileşik Serilerin Grafikle Gösterilmesi
10 Analitik Ortalamalar
11 Analitik Olmayan Ortalamalar
12 Standart Sapma
13 Örnek Çözümü
14 Final Sınavı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları