DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TURI 403ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ3 + 07. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Uluslararası turizm kavramı ve kapsamı, turizm endüstrisinde çalışan uluslararası kuruluşlar, bu kuruluşlarla çeşitli uluslararası ilişkilerin tartışılması, katılımcılara çok uluslu politik, sosyal ve ekonomik çevrede işletmeyle ilgili politik uygulamaların tanıtılması.
Ders İçeriği Uluslararası turizm kavramı ve kapsamı, turizm endüstrisinde çalışan uluslararası kuruluşlar, bu kuruluşlarla çeşitli uluslararası ilişkilerin tartışılması, katılımcılara çok uluslu politik, sosyal ve ekonomik çevrede işletmeyle ilgili politik uygulamaların tanıtılması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1 Uluslararası turizm kavramı ve kapsamı

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0155555555555555
Ara Toplam55555555555555
Katkı55555555555555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)12222
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)22142
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)21224
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1MURAT BAYRAM

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TURI 403 Dersin Adı:  ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT MURAT BAYRAM E-Mail:  mbayram@pau.edu.tr, İç Hat:  296 7461,
Ders Yeri TUR A0307,
Amaç : Uluslararası turizm kavramı ve kapsamı, turizm endüstrisinde çalışan uluslararası kuruluşlar, bu kuruluşlarla çeşitli uluslararası ilişkilerin tartışılması, katılımcılara çok uluslu politik, sosyal ve ekonomik çevrede işletmeyle ilgili politik uygulamaların tanıtılması.
İçerik : Uluslararası turizm kavramı ve kapsamı, turizm endüstrisinde çalışan uluslararası kuruluşlar, bu kuruluşlarla çeşitli uluslararası ilişkilerin tartışılması, katılımcılara çok uluslu politik, sosyal ve ekonomik çevrede işletmeyle ilgili politik uygulamaların tanıtılması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Turizmin tarihsel gelişimi
2 Turizmin yapısı ve bileşenleri
3 Uluslararası seyahat ve turizm örgütleri
4 Dünya turizm istatistikleri
5 Turizm istatistikleri bağlamında turist akışlarının değerlendirilmesi
6 Uluslararası gelişmelerin dünya ve Türkiye turizm pazarına etkileri
7 Yeni turist profili ve uluslararası turizm hareketlerine etkisi
8 Ara Sınav
9 Gelişen turizm pazarlarının değerlendirilmesi-1
10 Gelişen turizm pazarlarının değerlendirilmesi-2
11 Bilgi teknolojilerinin uluslararası turizm hareketlerine etkisi
12 Pazarlama faaliyetlerinin uluslararası turizm hareketlerine etkisi
13 Yönetim faaliyetlerinin uluslararası turizm hareketlerine etkisi
14 Dönem Sonu Sınavı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları