DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
GMS 108TURİZM SOSYOLOJİSİ 3 + 02. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Dersin amacı temel ekonomi bilgilerini öğrenciye vermek ve bu bilgilerle birlikte turizmin ekonomik etkilerini mikro ve makro ekonomi açısından değerlendirmektir.
Ders İçeriği Ekonomi ve turizm: temel ekonomik kuramlar, turizm ürünü, uluslararası turizm; turizm arzı: turizm arzı ve özellikleri; turizm talebi: turizm talebi ve özellikleri; turizm pazarında denge: kısmi denge, dengeyi etkileyen faktörler; turizmin gelişmesi ve ulusal ekonomiler: ulusal ekonomi ve turizm, turizmin ekonomik sonuçları; turizmin parasal ekonomik etkileri: turizm ve döviz gelirleri, dış ödemeler dengesine etkisi, kamu gelir ve harcamalarına etkisi, mal ve hizmet fiyatlarına etkisi; turizmin reel ekonomik etkileri; turizmin ekonomik etkilerinin ölçülmesi: turizm gelirlerinin çarpan etkisi, girdi-çıktı analizi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Turizm sosyolojisi olay, yaklaşım ve bulgularını anlayabilir
2Uluslararası turizmin sosyal bilimlerde duruşunu kavrar
3Turist deneyimlerini analiz edebilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0155555454545454
ÖK 0255554545555555
ÖK 0344445555555555
Ara Toplam1414141414141414151415141514
Katkı55555555555555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)188
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13030
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)22040
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1ÜMMÜHAN BAYRAM

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  GMS 108 Dersin Adı:  TURİZM SOSYOLOJİSİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÜMMÜHAN BAYRAM E-Mail:  ubayram@pau.edu.tr, İç Hat:  296 7467,
Ders Yeri TUR A0103,
Amaç : Dersin amacı temel ekonomi bilgilerini öğrenciye vermek ve bu bilgilerle birlikte turizmin ekonomik etkilerini mikro ve makro ekonomi açısından değerlendirmektir.
İçerik : Ekonomi ve turizm: temel ekonomik kuramlar, turizm ürünü, uluslararası turizm; turizm arzı: turizm arzı ve özellikleri; turizm talebi: turizm talebi ve özellikleri; turizm pazarında denge: kısmi denge, dengeyi etkileyen faktörler; turizmin gelişmesi ve ulusal ekonomiler: ulusal ekonomi ve turizm, turizmin ekonomik sonuçları; turizmin parasal ekonomik etkileri: turizm ve döviz gelirleri, dış ödemeler dengesine etkisi, kamu gelir ve harcamalarına etkisi, mal ve hizmet fiyatlarına etkisi; turizmin reel ekonomik etkileri; turizmin ekonomik etkilerinin ölçülmesi: turizm gelirlerinin çarpan etkisi, girdi-çıktı analizi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Sosyolojinin Tanımı, konusu, amaçları, diğer bilimlerle olan ilişkileri, Sosyolojide kullanılan yöntem ve teknikler
2 oplumsal yapı ve toplumsal ilişkiler, toplumsal değişme, sosyolojinin turizm olayına bakışı
3 Turizmin topluma etkİlerini belirleyen temel faktörler: turizm çeşitleri, turist tipleri, turistik alanın taşıma kapasitesi
4 Turizmin topluma etkİlerini belirleyen temel faktörler: turistik alanın özellikleri, turistik alanın imajı
5 Turizmin ekonomik etkileri
6 Turizmin fiziksel (çevresel) etkileri
7 Turizmin sosyo-kültürel etkileri
8 Ara Sınav
9 Toplumsal etmenlerin turizm üzerindeki etkisi
10 Turist topluluğu (turistik ortam, turistik deneyim)
11 Turistler arasındaki etkileşim
12 Turist-yerel halk ilişkileri ve etkileşimi (ilişki ortamı, ilişki tipleri, ilişkileri etkileyen etmenler, ilişkilerin gelişme evreleri, bütünleşme)
13 Turist-görevli ilişkileri (ilişki ortamı, ilişki özellikleri, ilişki biçimleri, ilişkileri etkileyen etmenler, verimlilik ve etkinlik, görevlilerin eğitimi)
14 Turizmde sürdürülebilir yaklaşım ve turizm etiği
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Turizm Sosyolojisi- Turist Yerel Halk Etkileşimi- Cevdet Avcıkurt Detay Yyaıncılık-2003,Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri- Hasan Zafer Doğan- Detay Yayıncılık-2004Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları