DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TURI 321ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ3 + 05. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Örgüt içinde çalışan bireylerin davranışlarının grup, örgüt ve çevre değişkenlerini dikkate alarak incelemek, analiz etmek ve örgütler için etkili işletmeler oluşturabilmenin bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
Ders İçeriği Örgütsel Davranışın Bilimsel Temelleri; Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi; Örgüt İçinde Birey ve Kişilik; Tutumlar ve İş Tatmini; Bireysel Farklılıkların Temelleri, Biyografik Karakteristikler Yetenekler ve Öğrenme; Örgüt Kültürü, Örgütlerde Grup ve Süreçleri; Örgütlerde Grupla Çalışma Teknikleri ve Katılımlı Yönetim; Örgütlerde Güdüleme Süreci ve Kuramları; Örgütlerde Liderlik ve Kuramları; Örgütlerde Çatışma; Örgütlerde Stres ve Yönetimi; Örgütsel Çevre ve Teknoloji; Örgütsel Değişme, Geliştirme, Takım Çalışmaları; Örgütlerde Güç ve Politika; Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Kontrolü
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Örgütsel davranışı ve ilgili kavramları anlamak ve tanımlamak
2Örgütsel davranışın tarihsel gelişim süreci içindeki çeşitli düşünce akımlarını ve uygulama alanlarını yorumlamak ve karşılaştırmak
3Edinilen temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri, örgütsel davranış alanına uyarlamak ve kullanmak
4Örgüt içindeki bireyin davranışları altında yatan temel motifleri analiz etmek
5Örgütsel sorunları analiz etmek ve çözüm önerileri getirmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 03              
ÖK 04              
ÖK 05              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)17878
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları