DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TURI 317TURİZMDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI3 + 05. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Seyahat deneyimi öncesi, esnası ve sonrasında tüketici davranışlarını anlatmak, tüketicilerin seyahat ve satın alma kararı süreçlerini incelemek ve tüketici davranışını etkileyen unsurları öğretmektir.
Ders İçeriği Ders kapsamında; Tüketici Davranışları ve Turizmde Tüketici Davranışları, Tüketici Davranışlarında Temel Kavramlar ve Tüketici Motivasyonları, Tüketici Satın Alma Süreci Belirleyicileri ve Modelleri, Turizm Tüketicisi Satın Alma Davranışı, Turist Tipolojileri, Turizm Talebinde Farklı Pazarların Nitelikleri, Turizmde Tüketici Davranışları ve Kültür, Turizmde Tüketici Davranışları ve Teknoloji, Pazarlama Karması ve Turizm Tüketici Davranışları, Turizmde Tüketici Tatmini, Turizm Tüketici Davranışlarının Değişimi, Yeni Eğilimleri ve Geleceği konuları ele alınacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Pazarlama sürecinde tüketici davranışının yerini anlamak
2Turizmde tüketici davranışlarının yerini ve önemini kavramak
3Turizmde tüketici davranış modellerini öğrenmek ve tüketicileri turizm ürününü satın almaya yönlendiren faktörleri belirlemek
4Turistlerin satın alma kararlarını nasıl aldıklarını anlamak, satın alma karar modellerini öğrenmek
5Turizmdeki farklı pazar bölümlerini tanımlamak ve bu pazarlardaki talebin nitelikleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyabilmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01              
ÖK 02              
ÖK 03              
ÖK 04              
ÖK 05              
Ara Toplam              
Katkı00000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)17878
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1NURAY SELMA ÖZDİPÇİNER

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TURI 317 Dersin Adı:  TURİZMDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR NURAY SELMA ÖZDİPÇİNER E-Mail:  nselma@pau.edu.tr, İç Hat:  2123788 1152, 296 7443, 296 7443, 296 7484,
Ders Yeri TUR A0306,
Amaç : Seyahat deneyimi öncesi, esnası ve sonrasında tüketici davranışlarını anlatmak, tüketicilerin seyahat ve satın alma kararı süreçlerini incelemek ve tüketici davranışını etkileyen unsurları öğretmektir.
İçerik : Ders kapsamında; Tüketici Davranışları ve Turizmde Tüketici Davranışları, Tüketici Davranışlarında Temel Kavramlar ve Tüketici Motivasyonları, Tüketici Satın Alma Süreci Belirleyicileri ve Modelleri, Turizm Tüketicisi Satın Alma Davranışı, Turist Tipolojileri, Turizm Talebinde Farklı Pazarların Nitelikleri, Turizmde Tüketici Davranışları ve Kültür, Turizmde Tüketici Davranışları ve Teknoloji, Pazarlama Karması ve Turizm Tüketici Davranışları, Turizmde Tüketici Tatmini, Turizm Tüketici Davranışlarının Değişimi, Yeni Eğilimleri ve Geleceği konuları ele alınacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tüketici davranışları hakkında genel bilgi
2 Tüketici davranışı modelleri
3 Tüketici davranışı modelleri
4 Tüketici davranışına etki eden dışsal faktörler
5 Tüketici davranışına etki eden dışsal faktörler
6 Tüketici davranışına etki eden içsel faktörler
7 Tüketici davranışına etki eden içsel faktörler
8 Vize
9 Satın alma karar süreci
10 Satın alma karar süreci
11 Örgütsel satın alma
12 Örgütsel satın alma
13 Pazarlama iletişimi
14 Final
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Dr. Şirvan Şen Demir, Dr. Metin Kozak, Tüketici davranışı, Detay yayıncılık,Türkçe
Bahattin Rızaoğlu, Turizm davranışı, Detay yayıncılıkTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav20Ara Sınav
Ödev20Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları