DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SER 130BANKACILIK TEORİSİ VE POLİTİKASI3 + 05. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bankacılık Sisteminin işlevlerinin, Finansal sistemin etkinlik koşullarının ve finansal yapının sosyal yapıyı biçimlendirme açısından önemi ile bankacılık sisteminin ekonomilerin yönlendirilmesi ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkisinin açıklanması.
Ders İçeriği Bankacılık sisteminin temel işlevleri, Merkez bankaları ve finans sektörü, Bankaların varlık nedenlerine ilişkin teoriler, Dünyada ve Türkiyede Bankacılığın tarihsel gelişimi. Finansal yenilikler, Ödünç verilebilir fonlar piyasası ve piyasanın denge koşulları, Kredi piyasasının finansal etkinliği. Farklı kredi türleri yoluyla finansman çeşitlemesi ve sonuçları. Bankaların kaynakları ve kaynak kullanım seçenekleri, Bankalarda kaynak maliyetleri ve Ürün fiyatlaması, Bankalara alternatif ve tamamlayıcı finansal kurumlar, Bankalarda hizmet etkinliği ve toplam kalite yönetimi, Bankalarda bilgi yönetimi, Mevduat ve kredi sigortaları. Finansal risk transferleri, Ekonomik göstergeler ve ekonomik ilerlemenin sürdürülebilirllik koşulları. Ekonomik ilerlemenin finans dayanağı açısından bankacılık, Bankacılıkta başlıca risk türleri, Bankacılkta yoğunlaşmalar. Bankacılıkta uluslar arası işlemler ve çok uluslu yapılanmalar.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Yeni kredi yöntemlerini ve mevzuat değişikliklerini uyarlar.
2Kredilerin yeniden yapılandırılmasını gerçekleştirir.
3Kredi ilişkilerini izler ve raporlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01  334 3   
ÖK 02  333     
ÖK 03  324     
Ara Toplam  9811 3   
Katkı0033401000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)122
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz2ÇAĞDAŞ GÜNDÜZ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SER 130 Dersin Adı:  BANKACILIK TEORİSİ VE POLİTİKASI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÇAĞDAŞ GÜNDÜZ E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri UBYO A0017,
Amaç : Bankacılık Sisteminin işlevlerinin, Finansal sistemin etkinlik koşullarının ve finansal yapının sosyal yapıyı biçimlendirme açısından önemi ile bankacılık sisteminin ekonomilerin yönlendirilmesi ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkisinin açıklanması.
İçerik : Bankacılık sisteminin temel işlevleri, Merkez bankaları ve finans sektörü, Bankaların varlık nedenlerine ilişkin teoriler, Dünyada ve Türkiyede Bankacılığın tarihsel gelişimi. Finansal yenilikler, Ödünç verilebilir fonlar piyasası ve piyasanın denge koşulları, Kredi piyasasının finansal etkinliği. Farklı kredi türleri yoluyla finansman çeşitlemesi ve sonuçları. Bankaların kaynakları ve kaynak kullanım seçenekleri, Bankalarda kaynak maliyetleri ve Ürün fiyatlaması, Bankalara alternatif ve tamamlayıcı finansal kurumlar, Bankalarda hizmet etkinliği ve toplam kalite yönetimi, Bankalarda bilgi yönetimi, Mevduat ve kredi sigortaları. Finansal risk transferleri, Ekonomik göstergeler ve ekonomik ilerlemenin sürdürülebilirllik koşulları. Ekonomik ilerlemenin finans dayanağı açısından bankacılık, Bankacılıkta başlıca risk türleri, Bankacılkta yoğunlaşmalar. Bankacılıkta uluslar arası işlemler ve çok uluslu yapılanmalar.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Para Teorisini Giris
2 Finansal Sistemler
3 Banka ve Paranin Onemi
4 Faiz Oranlari ve Bankacilik
5 Risk Analizi
6 Para Piyasalari
7 Finansal Krizler ve Bankacilik
8 Vize
9 Finansal Piyasalar ve Banakacilik
10 Bankalarin Yapisi ve Rekabet
11 Para Politikasini Giris
12 Paranin Arz ve Talep Analizi
13 Faizin Olusumu ve Teorileri
14 Problemler ve Cozumleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları